Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani

Kostprijs

De kosten van de procedure tot aanpassing van de overeenkomsten omvatten het honorarium en de kosten van de onafhankelijke derde evenals de administratieve kosten van CEPANI. Ze worden door het Secretariaat vastgesteld in samenspraak met de benoemde onafhankelijke derde en rekening houdend met de aard en omvang van de aan de derde toevertrouwde opdracht.
De andere kosten en uitgaven die verbonden zijn aan de procedure tot aanpassing van de overeenkomsten, zoals uitgaven gedaan door de partijen, behoren niet tot de kosten tot aanpassing van de overeenkomsten en zijn ten laste van de partij die ze maakt.

In de loop van de procedure kan het Secretariaat het bedrag van de kosten van de procedure tot aanpassing van de overeenkomsten aanpassen indien uit de omstandigheden van de zaak of uit nieuwe opdrachten blijkt dat de zaak omvangrijker is dan aanvankelijk werd bevonden.