Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani

Experts

CEPANI werkt niet met een lijst van erkende experten. Voor iedere zaak afzonderlijk zal CEPANI, rekening houdend met de aard en de omstandigheden van de zaak, een beroep doen op een expert die aan de gestelde vereisten voldoet.

Indien u in aanmerking wenst te komen om benoemd te worden als expert, dan kunt u een uitgebreid curriculum vitae opsturen naar het Secretariaat, samen met een toelichting van uw ervaring inzake alternatieve wijzen van geschillenbeslechting.