Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani

Wat is expertise?

Wanneer partijen te kampen krijgen met technische problemen van eender welke aard, dan kunnen zij een beroep doen op het CEPANI-reglement voor deskundigenonderzoek.

Een dergelijk deskundigenonderzoek kan hulp bieden bij het vinden van een minnelijke regeling tussen partijen. Het kan hen ook een aantal vaststaande gegevens verschaffen die eventueel in een latere arbitrale of gerechtelijke procedure kunnen worden aangewend.

In principe zijn de vaststellingen en conclusies van de deskundige bindend voor beide partijen. Die laatsten kunnen evenwel op voorhand bepalen dat ze slechts de kracht van een advies meekrijgen.