Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani
Wat is het voornaamste verschil tussen mediatie en mini-trial?

Het onderscheid tussen mediatie en mini-trial situeert zich voornamelijk in de specifieke samenstelling van het mini-trialcomité. Waar bij een mediatie slechts één onafhankelijke derde bemiddelt tussen de partijen, wordt een mini-trial voorgezeten door een comité. Dit comité bestaat uit een voorzitter, die rechtstreeks met twee hooggeplaatste afgevaardigden van de partijen besprekingen kan voeren met het oog op de totstandkoming van een akkoord. Ook het feit dat de voorzitter van het mini-trialcomité de bevoegdheid heeft om afzonderlijk met elk der bijzitters overleg te plegen, vormt een verschil met de mediatieprocedure.

Hoeveel kost een mini-trial bij CEPANI?

De kosten van een mini-trial omvatten enerzijds het honorarium en de kosten van de voorzitter van het mini-trialcomité en anderzijds de administratieve kosten van het Secretariaat, die 10% van het honorarium en de kosten van de voorzitter van het mini-trialcomité bedragen.
Onmiddellijk na ontvangst van het verzoek tot mini-trial vraagt CEPANI aan de betrokken partijen om binnen de maand een provisie voor mini-trialkosten te voldoen. Deze provisie wordt berekend op basis van de tarieflijst voor mini-trial, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële waarde van het geschil. Aan iedere partij wordt gevraagd een gelijk deel van de provisie te voldoen.