Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani

Kostprijs

1.De kosten van een mini-trial omvatten de honoraria en gedane kosten van de voorzitter van het mini-trialcomité, evenals de administratieve kosten van CEPANI.

2. De honoraria en de kosten van de voorzitter van het mini-trialcomité worden door het secretariaat vastgesteld overeenkomstig de omvang van het geschil:

BEDRAG IN GEDING (IN €)

UURTARIEF

HALVE DAG

DAG

0 - 25.000

180

600

1200

25.001 - 50.000

200

675

1350

50.001 - 100.000

250

850

1700

100.001 - 200.000

275

900

1800

200.001 -500.000

300

1000

2000

500.001 - 1.000.000

350

1175

2350

1.000.001 - 2.000.000

400

1300

2600

> 2.000.000

450

1400

2800

 

i) De tarieflijst is van toepassing rekening houdend met alle respectievelijke vorderingen zoals ze geformuleerd werden bij het indienen van het dossier.

  1. Onder het tarief “halve dag” wordt een duur van drieënhalf uur begrepen; de bijkomende tijd zal in rekening worden gebracht aan het uurtarief.
  2. Het “dagtarief” betreft een duurtijd van zeven uren; iedere bijkomende tijd zal in rekening worden gebracht aan het uurtarief.

 

3. De administratiekosten van CEPANI worden forfaitair bepaald op 10% van de honoraria en kosten van de voorzitter van het mini-trialcomité zoals hierboven vastgelegd en zijn aan de BTW onderworpen.

4. Ieder verzoek tot mini-trial overeenkomstig de bepalingen van het CEPANI- reglement moet vergezeld gaan van een betaling van € 750,00 excl. BTW als voorschot op de administratiekosten. Dit bedrag is niet terugvorderbaar en zal in mindering worden gebracht op het deel van de provisie voor mini-trial ten laste van de verzoekende partij.

5. Indien de voorzitter van het mini-trialcomité onderworpen is aan BTW, meldt hij/zij dit aan het secretariaat, dat vervolgens de BTW op de honoraria van de voorzitter van het mini-trialcomité van de partijen zal vorderen.

6. De voorzitter van het mini-trialcomité neemt slechts kennis van de vorderingen waarvoor de provisie werd betaald.