Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani

Partnerships

Partnership

CEPANI heeft een lange traditie waarin het samenwerkingsakkoorden sluit met vermaarde en leidende arbitrage-instellingen wereldwijd (zie http://www.cepani.be/nl/cepani-vzw/samenwerkingsakkoorden). Deze akkoorden steunen hoofdzakelijk op de bevordering van alle vormen van alternatieve geschillenbeslechting, informatie-uitwisseling en de uitdrukking van wederzijdse erkenning en vriendschap.

Op 8 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur van CEPANI besloten om ook partnerships te sluiten met gespecialiseerde serviceproviders.

* * *

Aangezien CEPANI de toegangspoort tot de Belgische arbitragegemeenschap vormt, hebben verschillende ondernemingen belangstelling getoond voor een partnership.

CEPANI heeft besloten om in te gaan op dergelijke verzoeken maar daarbij wel de strengste eisen te hanteren.

In zijn hoedanigheid van arbitrage-instelling beschouwt CEPANI onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit als onontbeerlijke eigenschappen voor zijn werking en als voorwaarde om het vertrouwen van zijn gebruikers te krijgen.

Om die reden moeten partners van CEPANI ondernemingen zijn die de hoogste maatstaven hanteren, een onberispelijke reputatie genieten en leidinggevend zijn op hun domein.

Partners van CEPANI mogen op geen enkele manier betrokken partij zijn bij arbitrageprocedures die CEPANI leidt.

Aangeslotenen of personeelsleden van CEPANI-partners mogen geen functies uitoefenen in de bestuursorganen van CEPANI en mogen evenmin worden aangesteld of bekrachtigd als arbiter, mediator, scheidsrechter of expert.

Partnerships worden aangegaan met het oog op een langdurige relatie en kunnen alleen op een niet-opzichtige en esthetisch verantwoorde manier in beeld komen op de CEPANI-website, in de CEPANI-newsletter en tijdens conferenties waarvan CEPANI of CEPANI40 de hoofdorganisator is.

 

* * *

Op 20 december 2016 is CEPANI een partnership aangegaan met HL TRAD voor een aanvangsperiode van vijf jaar.

 

HL TRAD is een Franse onderneming die in 2006 werd opgericht door twee specialisten in b2b-taalservices die een innovatief vertaalbedrijf wilden uitbouwen dat uitsluitend op de juridische en financiële sector is gericht. Sinds 2006 heeft HL TRAD zich duidelijk van andere serviceproviders onderscheiden door zijn verlangen om een rol te spelen in het dagelijks leven van mensen die in deze sectoren werken. Dankzij zijn positionering als specialist, wat ongewoon is voor een taalservicebedrijf, is HL TRAD uitgegroeid tot een belangrijke partner van juridische en financiële professionals. Dit originele en unieke concept vertaalt zich vandaag in opmerkelijke groei aangezien HL TRAD blijft uitbreiden in heel Europa. De onderneming wordt beschouwd als de benchmark op het domein van vertalen en tolken voor professionals in recht en financiën.

HL TRAD vandaag:

  • zeven kantoren: Parijs, Brussel, Londen, Genève, Amsterdam, Frankfurt en Milaan
  • een team van 50 personen, 24 uur per dag en 7 dagen per week tot uw beschikking voor al uw vragen
  • meer dan 3000 gespecialiseerde juridische en financiële vertalers
  • meer dan 750 klanten
  • meer dan 100 talen

 

Op 15 november 2016 is CEPANI een partnership aangegaan met Wolters Kluwer Belgium voor een aanvangsperiode van vijf jaar.

Wolters Kluwer Belgium biedt informatie, software en diensten aan juridische, tax, accounting, finance en HSE professionals en bedrijven. We helpen onze klanten efficiënter en effectiever te werken en vol vertrouwen beslissingen te nemen.