Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani

Kostprijs

KOSTENREGELING VOOR DE GESCHILLENBESLECHTING INZAKE DOMEINNAMEN DOOR CEPANI 

De hiernavolgende kostenregeling is van toepassing op de procedure van CEPANI voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen (zie artikel 21 van het CEPANI reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen).

AANTAL BETWISTE DOMEINNAMEN                

KOSTEN  

1 tot 5                                     

1.750,00 EUR excl. BTW                

6 tot 10

2.110,00 EUR excl. BTW

Meer dan 10                                     

In overleg met CEPANI te bepalen

Beroep tegen de beslissing van de derde-beslisser              

4.050,00 EUR excl. BTW

 

De administratieve kosten van CEPANI zijn begrepen in deze bedragen. Deze administratieve kosten zijn aan de BTW onderworpen.

 

De betaling dient te gebeuren door overschrijving:

BNP PARIBAS FORTIS BANK,

Warandeberg 3

1000 BRUSSEL

Rekeningnummer: 210-0076085-89

IBAN: BE 45 2100 0760 8589

BIC: GEBABEBB

 

Met referentie: DOM - betwiste domeinnaam

 

Na ontvangst van de betaling wordt aan de klager een factuur toegestuurd.