Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani

Word lid van CEPANI40

Lidmaatschap van CEPANI40 is gratis en staat open voor iedereen met interesse in arbitrage tot 40 jaar, ongeacht hun nationaliteit. Indien u lid wenst te worden, gelieve dan onderstaand formulier in te vullen.

Let wel: het lidmaatschap van CEPANI40 betekent niet automatisch dat u ook lid bent van CEPANI, en het biedt dan ook niet de voordelen die met dat lidmaatschap gepaard gaan.

Persoonlijke gegevens
Geboortedatum
Bijvoorbeeld: 2019-06-22

GELIEVE UW KEUZE AAN TE DUIDEN :

Ik geef uitdrukkelijk de toestemming aan CEPANI vzw, met zetel te 1000 Brussel, Stuiversstraat 8 om mijn naam, voornaam, professioneel adres en e-mailadres op de website www.cepani.be te publiceren onder de rubriek 'Leden' van CEPANI40.
Ik geef geen toestemming aan CEPANI vzw, met zetel te 1000 Brussel, Stuiversstraat 8 om mijn naam, voornaam, werkplaats en e-mailadres op de website www.cepani.be te publiceren onder de rubriek 'Leden' van CEPANI40.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.