Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani

Word lid

WIE?

Eenieder met belangstelling voor arbitrage of bemiddeling, ongeacht zijn/haar nationaliteit, kan lid worden van CEPANI.

WAAROM?

De leden van CEPANI genieten de volgende voordelen:

  • Een verminderde inschrijvingsprijs voor alle activiteiten van CEPANI
  • Een verminderde prijs voor de boeken en tijdschriften die CEPANI publiceert
  • Vermelding in de ledenlijst op de CEPANI-website
  • Vermelding in het repertorium van de CEPANI-leden

Let wel: lidmaatschap van CEPANI biedt geen garantie of recht op een benoeming tot arbiter.

HOE?

Iedere aanvraag tot lidmaatschap dient via onderstaand formulier te worden bezorgd aan de voorzitter van CEPANI. De aanvraag wordt op de eerstvolgende vergadering voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die vervolgens beslist of de voorgelegde kandidaturen worden aanvaard.
Overeenkomstig de statuten moet een kandidatuur steeds worden ondersteund door twee bestaande leden van CEPANI.

Om uw kandidatuur tot lidmaatschap van CEPANI in te dienen, gelieve onderstaand formulier in te vullen.

In 2018 bedraagt de prijs voor het lidmaatschap 250,00 EUR excl. BTW (302,50 EUR incl. BTW).  Het lidmaatschapsgeld omvat een jaarabonnement op het Belgisch tijdschrift voor arbitrage b-Arbitra.

Vervolgens vragen wij u een recente versie van uw Curriculum Vitae te sturen aan info [at] cepani [dot] be.Tot slot dient u de twee bestaande leden te vragen hun ondersteuning van uw kandidatuur bekend te maken in een schrijven gericht aan de voorzitter van CEPANI, op het adres Stuiversstraat 8, 1000 Brussel.

Wij danken u alvast voor uw interesse in CEPANI en kijken er naar uit u te mogen verwelkomen op onze activiteiten!

Geboortedatum
Bijvoorbeeld: 24/04/2019
Beroepsadres
Privé-adres

Diploma's

Volgorde

Activiteiten

Talenkennis

Specialisatie

Mijn kandidatuur wordt ondersteund door

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.