Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani

Mediatiekosten

1. De mediatiekosten omvatten de honoraria en de kosten van de mediator evenals de administratiekosten van CEPANI.

2. De honoraria en de kosten van de mediator worden door het secretariaat vastgesteld overeenkomstig de omvang van het geschil en binnen de hierna vermelde grenzen:

BEDRAG IN GEDING (IN €)

UURTARIEF

HALVE DAG

DAG

0 - 25.000

180

600

1200

25.001 - 50.000

200

675

1350

50.001 - 100.000

250

850

1700

100.001 - 200.000

275

900

1800

200.001 -500.000

300

1000

2000

500.001 - 1.000.000

350

1175

2350

1.000.001 - 2.000.000

400

1300

2600

> 2.000.000

450

1400

2800

  1. De tarieflijst is van toepassing rekening houdend met alle respectievelijke vorderingen zoals ze geformuleerd werden bij het indienen van het dossier.
  2. Onder het tarief “halve dag” wordt een duur van drieënhalf uur begrepen; de bijkomende tijd zal in rekening worden gebracht aan het uurtarief.
  3. Het “dagtarief” betreft een duurtijd van zeven uren; iedere bijkomende tijd zal in rekening worden gebracht aan het uurtarief.
  4. Een “resultaathonorarium” kan in het mediatieprotocol worden overeengekomen. Het kan niet bij voorbaat worden vastgelegd, maar zal in gezamenlijk akkoord tussen de partijen en de mediator worden bepaald nadat een akkoord tussen de partijen is gesloten onder de supervisie van de mediator. Behoudens akkoord van de partijen, zal het niet meer bedragen dan driemaal de mediatiehonoraria die van toepassing zijn volgens de tarieflijst.

 

3. De administratiekosten van CEPANI worden forfaitair bepaald op 10% van de honoraria en kosten van de mediator zoals hierboven vastgelegd en zijn aan de BTW onderworpen.

4. Ieder verzoek tot mediatie overeenkomstig de bepalingen van het CEPANI-reglement moet vergezeld gaan van een betaling van € 750,00 excl. BTW als voorschot op de administratiekosten. Dit bedrag is niet terugvorderbaar en wordt in mindering gebracht op het door de verzoekende partij verschuldigde deel van de provisie voor mediatiekosten.

5. Indien de mediator onderworpen is aan BTW, meldt hij/zij dit aan het secretariaat, dat vervolgens de BTW op de honoraria van de mediator van de partijen zal vorderen.

6. De mediator neemt slechts kennis van de vorderingen waarvoor de provisie werd betaald.