Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani

Vergoedingswijze

In een CEPANI-mediatie betalen de partijen bij de aanvang van de procedure en vóór de benoeming van de mediator een provisie voor mediatiekosten. Deze provisie wordt berekend rekening houdend met de financiële waarde van de vordering en op basis van de tarieflijst voor mediatie die integraal deel uitmaakt van het CEPANI-reglement (bijlage I).

Het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de tarieflijst is bestemd voor de vergoeding van het honorarium en de kosten van de mediator. Ter dekking van de administratieve kosten van CEPANI wordt voorvermeld bedrag verhoogd met 10%. Samen vormen beide de provisie voor mediatiekosten.
Op het einde van de mediatie verzoekt het Secretariaat van CEPANI de mediator om haar een overzicht te bezorgen van zijn/haar kosten en uitgaven in het kader van de mediatie. Na ontvangst van dit overzicht brengt het Secretariaat eerst de kosten van de mediator in mindering van het bedrag dat zij ter beschikking heeft om het honorarium en de kosten van de mediator te vergoeden. De mediator ontvangt het aldus bekomen saldo als honorarium.

Het Secretariaat stelt de mediator in kennis van het overzicht van zijn/haar staat van kosten en honorarium en verzoekt hem/haar een ereloonnota voor het hem toegekende bedrag over te maken. Na ontvangst van deze ereloonnota gaat CEPANI tot betaling over.