Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani
  • Arbitration arbitrage Brussels Bruxelles

Wat is mediatie?

Mediatie of bemiddeling is een meer consensuele vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Via deze procedure kunnen partijen die in een geschil verwikkeld raken een gespecialiseerde derde persoon – de mediator – verzoeken om hen te helpen bij hun inspanningen om tot een minnelijke regeling te komen. Zo’n geschil kan voortvloeien uit of verbonden zijn met een contractuele of andere verhouding die tussen de betrokken partijen bestaat. Anders dan bij een arbitrageprocedure, is de oplossing verkregen via mediatie niet bindend: de mediator bezit niet de bevoegdheid om de gevonden oplossing aan de partijen op te leggen. Hij/zij kan de partijen helpen tot een oplossing te komen dan wel een voorstel doen, maar de partijen zijn vrij om die oplossing al dan niet te aanvaarden.

Mediatie veronderstelt dat de partijen in conflict hun volledige medewerking verlenen aan de neutrale bemiddelaar, en bereid zijn om op een constructieve wijze naar oplossingen te zoeken, zodat een bindende en meer formele procedure – als arbitrage – vermeden kan worden.