Overslaan en naar de inhoud gaan
Cepani

Tijdschift b-Arbitra

 

b-Arbitra, het Belgische tijdschrift voor arbitrage, is een initiatief van CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Het verschijnt halfjaarlijks en neemt, naast Engelstalige bijdragen, ook artikels op in de drie officiële landstalen Nederlands, Frans en Duits. Deze artikels krijgen wel telkens een Engelse samenvatting.

b-Arbitra ondersteunt wetenschappelijk onderzoek rond fundamentele problemen in verband met arbitrage. Het tracht een kritische en innovatieve analyse van deze en andere, meer pragmatische vraagstukken en thema’s te bevorderen. Daarnaast wil het ook een debat tot stand brengen over de nieuwe problemen die zich in arbitrage voordoen en een forum bieden voor de uitwisseling van informatie in Europa, in het licht van de internationalisering van arbitrage en het toenemende aantal grensoverschrijdende geschillen.

 

2017/2

The full table of content of this edition of b-Arbitra can be consulted by clicking here.

All editions of, as well as a subscription to b-Arbitra can be purchased on the website of kluwer.

2017/1

The full table of content of this edition of b-Arbitra can be consulted by clicking here.

All editions of, as well as a subscription to b-Arbitra can be purchased on the website of kluwer.

2016/2 

The full table of content of this edition of b-Arbitra can be consulted by clicking here.

All editions of, as well as a subscription to b-Arbitra can be purchased on the website of Bruylant.

2016/1

The full table of content of this edition of b-Arbitra can be consulted by clicking here.

All editions of, as well as a subscription to b-Arbitra can be purchased on the website of Bruylant

2015/2

The full table of content of this edition of b-Arbitra can be consulted by clicking here.

All editions of, as well as a subscription to b-Arbitra can be purchased on the website of Bruylant

2015/1

The full table of content of this edition of b-Arbitra can be consulted by clicking here.

All editions of, as well as a subscription to b-Arbitra can be purchased on the website of Bruylant

2014/2

The full table of content of this edition of b-Arbitra can be consulted by clicking here.

All editions of, as well as a subscription to b-Arbitra can be purchased on the website of Bruylant

2014/1

The full table of content of this edition of b-Arbitra can be consulted by clicking here.

All editions of, as well as a subscription to b-Arbitra can be purchased on the website of Bruylant

2013/2

The full table of content of this edition of b-Arbitra can be consulted by clicking here.

All editions of, as well as a subscription to b-Arbitra can be purchased on the website of Bruylant

2013/1

The full table of content of this edition of b-Arbitra can be consulted by clicking here.

All editions of, as well as a subscription to b-Arbitra can be purchased on the website of Bruylant