LAATSTE NIEUWS

In het licht van de huidige gezondheidscrisis en de potentiële heropleving van de COVID-19-pandemie, zou het houden van een hoorzitting op afstand meer en meer de voorkeursoptie kunnen worden voor arbiters. Vanwege COVID-19 – doch eveneens buiten de huidige pandemische context – zou een Scheidsgerecht in staat moeten zijn om hoorzittingen te organiseren of te houden middels alle geschikte communicatiemiddelen, na raadpleging van de partijen, indien en voor zover het Scheidsgerecht zich ervan heeft vergewist dat het recht van verdediging wordt gerespecteerd en dat aan alle voorwaarden voor een eerlijk proces zijn voldaan.

Gelet op deze elementen en teneinde de goede werking van een CEPANI arbitrageprocedure te garanderen, worden de artikelen 24(3) en 24(4) van het CEPANI Arbitragereglement aangepast met inwerkingtreding vanaf 1 juli 2020.

CEPANI ARBITRAGEREGLEMENT VAN TOEPASSING VANAF 1 JULI 2020

Geachte collega’s,

Wij garanderen de continuïteit van onze werkzaamheden achter gesloten deuren.

Wij geven derhalve de voorkeur aan uitsluitend elektronische en telefonische communicatie. Indien nodig, kunnen papieren exemplaren nog steeds worden achtergelaten bij de receptie van het VBO, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel.

CEPANI staat klaar om zo goed mogelijk te helpen en nodigt partijen en scheidsgerechten uit om met ons contact op te nemen in het geval zich een probleem voordoet of indien er vragen zijn.

Emma Van CAMPENHOUDT
Secrétaire général |Secretaris-generaal| Secretary General

Blijf op de hoogte en schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief!

We keep your data private Read our Privacy Policy.