Contactgegevens: 

Gulden-Vlieslaan 22, 1050 Brussel

Tel: +32 475 90 90 05

email: hannes.abraham@advocaat.be

Talen: Nederlands,  Engels

Huidige situatie: 

Advocaat bij Pierstone

Beroepservaring: 

Advocaat gespecialiseerd in intellectuele eigendom aan de balie van Brussel sinds 2012

Praktijkassistent aan de Universiteit Gent in het departement Intellectuele Rechten

Redactielid van IE-Forum.be

Ervaring met arbitrage: 

Derde-beslisser voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen

Advies en bijstand inzake alternatieve geschillenbeslechting, alsook vernietigingsprocedures van ADR-beslissingen voor hoven en rechtbanken.