About CEPANI

This author has not yet filled in any details.
So far CEPANI has created 984 blog entries.

Arbitrage

Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die een aantal niet te miskennen voordelen met zich meebrengt. Partijen die in een conflict verzeild raken, kunnen overeenkomen om dat geschil voor te leggen aan een scheidsgerecht. Zo’n geschil kan verband houden met een contractuele of andere verhouding die tussen hen bestaat. Het scheidsgerecht verleent een bindende arbitrale uitspraak nadat het beide partijen heeft gehoord. Indien nodig kan deze arbitrale uitspraak ook het voorwerp worden van een gedwongen tenuitvoerlegging. Arbitrage kan slechts plaatsvinden mits het uitdrukkelijke akkoord van alle betrokken partijen. Dit akkoord kan deel uitmaken van een bestaande overeenkomst, maar kan ook na het ontstaan van het geschil worden gesloten. WAAROM KIEZEN VOOR ARBITRAGE? SNELHEID Een arbitrageprocedure bij CEPANI duurt gemiddeld 8 maanden tot één jaar. Deze beperkte tijdsduur is te danken aan de afwezigheid van hoger beroep, de flexibele en informele procedure, en de vereiste beschikbaarheid en deskundigheid van de arbiters. In het geval van een geschil met een beperkt geldelijk belang ( < 25.000 EUR) wordt die tijdsduur zelfs nog ingekort tot gemiddeld vier maanden. Deze procedure voor geschillen met een beperkt geldelijk belang verloopt in principe volledig schriftelijk en er wordt telkens slechts één arbiter benoemd. VERTROUWELIJKHEID Een arbitrageprocedure is strikt vertrouwelijk, in tegenstelling tot een procedure bij de rechtbank die doorgaans openbaar is. De arbiters zijn gehouden tot strikte discretie, de betrokken partijen worden achter gesloten deuren gehoord en de arbitrale uitspraak kan enkel mits toestemming van de partijen publiek worden gemaakt. Dit klimaat van vertrouwen en discretie beoogt ook de relaties tussen de partijen optimaal te vrijwaren. DESKUNDIGHEID Voor iedere nieuwe arbitrageprocedure wordt bekeken welke arbiters over de juiste expertise en kennis ter zake beschikken. KOSTPRIJS  De kostprijs van een CEPANI-arbitrage wordt berekend in verhouding tot de financiële waarde van de vorderingen in het geding. CEPANI stelde tarieflijsten op die reeds op voorhand een nauwkeurige schatting van de kostprijs van de arbitrage moeten toelaten. Door de afwezigheid van hoger beroep en het snellere verloop van de procedure worden bovendien veel kosten bespaard. Download het volledige arbitragereglement (2020) van toepassing vanaf 1 juli 2020 Bijlagen Bijlage I: Tarieflijst voor arbitrage Bijlage II: Gedragsregels voor CEPANI-procedures Bijlage III: Reglement van interne orde van de Voorzitter, het Benoemingscomité en van het Wrakingscomité Bijlage IV: Bepalingen van het Belgisch Gerechterlijk Wetboek Download het volledige arbitragereglement (2020) van toepassing vanaf 1 januari 2020 Download het volledige arbitragereglement (2013) Download het arbitragereglement (2007) Download het arbitragereglement (2005) Download het arbitragereglement in het Turks Download het arbitragereglement in het Spaans Hier kunt u de verschillende modellen vinden die bij een CEPANI-arbitrage gebruikt worden. Voor de procedure: Clausule Verzoek tot arbitrage Memorie PV of ordonnantie Akte van Opdracht Arbitrale uitspraak Voor de arbiters: Onafhankelijkheidsverklaring Gedragregels secretaris van het scheidsgerecht Tijdschema van de procedure Een van voornaamste voordelen van arbitrage, in het bijzonder in het geval van ondernemingen, is dat deze procedure het mogelijk maakt sneller een beslissing te verkrijgen in vergelijking met de traditionele rechtsgang. Een van de eerste [...]

Arbitrage2020-07-01T23:25:34+02:00

Camille Libert

Case Manager / Juridisch attaché bij CEPANI

Camille Libert2020-06-10T15:43:58+02:00

Paul Martens

Président émérite à la Cour constitutionnelle depuis le 29 mars 2010.

Paul Martens2019-03-13T15:43:43+01:00

Cedric Vanleenhove

Post-doctoraal onderzoeker Transnational Law Center, Faculteit Rechten, Universiteit Gent; Professor HEC Management School Université de Liège

Cedric Vanleenhove2019-09-17T14:01:21+02:00

Patrick Van Eecke

Advocaat-vennoot dla piper / Professor IT recht Universiteit Antwerpen

Patrick Van Eecke2019-03-25T16:37:33+01:00

Emmanuel Cornu

Avocat au Barreau de Bruxelles

Emmanuel Cornu2019-03-13T15:41:18+01:00

Stéphane Criel

Associate Partner bij Monard Law

Stéphane Criel2019-03-13T15:40:51+01:00

Mireille Buydens

Professeur à l'Université Libre de Bruxelles ; Avocate au barreau de Bruxelles ; Membre de la Commission des Licences obligatoires

Mireille Buydens2019-03-13T15:40:30+01:00

Alexandre Cruquenaire

Avocat associé – Lexing Belgium / Chargé de cours invité à l’UNamur Chercheur au Centre de recherche informatique, droit et société (CRIDS), UNamur

Alexandre Cruquenaire2019-03-13T15:40:13+01:00