Contactgegevens:

Terhulpsesteenweg 120

1000 Brussel

T: 02 5668134

E: charlotte.demuynck@nautadutilh.com

Talen: Nederlands, Engels, Frans

Huidige situatie: 

Advocaat

Erkend bemiddelaar

Arbiter

Beroepservaring: 

Charlotte De Muynck is sinds 2007 advocaat bij NautaDutilh en is gespecialiseerd in corporate & commercial litigation. Zij richt zich vnl. op nationale en internationale handelsgeschillen, insolventierecht, verzekeringsrecht en productaansprakelijkheid desgevallend met gerechtsexpertise. Daarnaast is Charlotte actief in alternatieve geschillenbeslechting, in het bijzonder in arbitrage en bemiddeling, zowel als bemiddelaar, arbiter als raadsman. Charlotte is erkend als federaal bemiddelaar sedert 2012 en is ook docent in de basisopleidingen tot erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken georganiseerd door bMediation.