Contactgegevens:

Cresco

Lange Kievitstraat 118-120

2018 Antwerpen

03/206.75.10

steven.daems@crescolaw.com

Talen: Nederlands, Engels, Frans

Huidige situatie: 

Advocaat

Beroepservaring: 

Steven heeft meer dan 10 jaar ervaring in com­plexe (inter­na­tion­ale) vennootschapsrechtelijke materies, (buiten)contractuele geschillenbeslechting en arbitrage. Zijn achtergrond als transactieadvocaat en houder van het postgraduaat vereffenaar – curator KUL/UA stelt hem in staat om cliënten alle nodige bijstand te verlenen m.b.t. de diverse aangelegenheden die een onderneming kunnen impacteren, gaande van interne vennootschapsrechtelijke aspecten, operationele werking, redigeren van overeenkomsten tot liquidatie- en/of insolventie(procedures).

Ervaring met arbitrage: 

Ervaring in diverse arbitrageprocedures (CEPANI – en/of ICC – en/of ad hoc-arbitragereglementering) met betrekking tot het brede ondernemingsrecht, gaande van aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid tot algemene contractsvoorwaarden inzake post-acquisitie- en commerciële geschillen.