Naam: De Block

Voornaam: Marc

Contactgegevens:

Bourlastraat 3 te 2000 Antwerpen, 03/206.22.55, info@deblocklaw.com

Talen: Nederlands, Engels, Frans en Duits

Huidige situatie: 

Advocaat

Beroepservaring: 

Gespecialiseerd in arbitrage in commerciële geschillen en vooral grensoverschrijdende betwistingen gedurende afgelopen 35 jaar, juridische adviseur van arbitrage instellingen, arbitrageorganen, beroepsorganisaties en overheden, alsmede raadsman in arbitrageprocedures dit eveneens wereldwijd.

Ervaring met arbitrage: 

Actief in adhoc arbitrages in alle commerciële aangelegenheden, specifiek contractrecht, grensoverschrijdende samenwerkingsakkoorden, verzekeringen en alle aanverwante materies. Tevens ervaring in nietigheidsprocedures en procedures tot tenuitvoerlegging van arbitragebeslissingen.