Contactgegevens:

Avenue Louise 437
1000 Brussels
Belgium
+32 (0)2 808 04 44
debrabandere@dmdblaw.com

Huidige situatie: 

Hoogleraar Internationale Geschillenbeslechting Universiteit Leiden ; Advocaat aan de Balie van Brussel / Vennoot De Meulemeester & De Brabandere (DMDB Law).

Beroepservaring: 

Eric De Brabandere is gespecialiseerd in het internationaal investeringsrecht en -arbitrage, internationaal recht en internationale geschillenbeslechting. Hij is hoogleraar internationale geschillenbeslechting aan de Universiteit Leiden, en advocaat aan de Balie te Brussel. Hij heeft meer dan 80 artikelen en boekhoofdstukken en 4 boeken over internationaal recht, investeringsarbitrage en geschillenbeslechting gepubliceerd.

Ervaring met arbitrage: 

Eric De Brabandere adviseert bedrijven en staten inzake investeringsverdragsarbitrage, internationaal investeringsrecht en -arbitrage en algemeen internationaal recht, en zetelt als arbiter.