Talen: English, Dutch and French

Huidige situatie: 

Professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 1992-present

Beroepservaring: 

Associate Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton 1983 – 1985

Ervaring met arbitrage:

Talloze publicaties op het terrein van het internationaal handelsrecht en de internationale handelsarbitrage. Grote arbitrage-ervaring als voorzitter, mede-arbiter of alleenzetelend arbiter in ad hoc arbitrages en institutionele arbitrages (CEPANI, TAMARA, NAI, ICC, LCIA, SIAC, AAA/ICDR)in en buiten België of Nederland met als voertalen Engels, Frans of Nederlands, met inbegrip van voorlopige voorzieningen. Ervaring in vele sectoren en betreffende geschillen met grote financiële belangen met inbegrip van geschillen betreffende SPAs, energiecontracten, bouwcontracten, herverzekering, licenties, koop of distributie alsook geschillen waarbij een Staat of staatsonderneming betrokken is. Maritieme ervaring betreft bouw, koop en management van schepen, scheepsagentuur, mededinging in de scheepvaartsector en bankgaranties.