Contactgegevens:

Avenue Louise 437
1000 Brussels
Belgium

+32 (0)2 808 04 44
demeulemeester@dmdblaw.com

Languages: Dutch, English, French

Huidige situatie: 

Voorzitter van CEPANI
Advocaat aan de balie van Gent en de balie van Parijs
Gastprofessor Universiteit Gent – vak: International Commercial Arbitration
Plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Gent
Academisch Consulent Vakgroep Procesrecht, Arbitrage en Internationaal Privaatrecht – Universiteit Gent

Beroepservaring:

Industrial relations Belgocontrol
Wetenschappelijk medewerker Centrum Jurist & Informatica, Universiteit Gent
Docent Thomas More
Co-Voorzitter CEPANI40 (2004-2008)

Ervaring met arbitrage: 

Dirk De Meulemeester heeft meer dan 15 jaar ervaring met geschillenbeslechting, in nationale zowel als internationale commerciële arbitrage. Hij trad op als adviseur en als arbiter (co-arbiter, alleenzetelend arbiter of voorzitter van het scheidsgerecht) in meer dan vijftig arbitrageprocedures, zowel institutionele (incl. ICC, Swiss Rules, CEPANI, ICSID) als ad hoc, overzien door verscheidene procedurele en wettelijke regels, zowel onder continentaal als gewoonterecht (incl. Engels en Zwitsers) en door internationaal recht. Specialisaties omvatten, onder meer: joint venture, share purchase, M&A, verkoop, sales, agency, distributie, IT, de bouwsector en de farmaceutische sector.