Contactgegevens:

MONARD LAW

Deinsesteenweg 114

9031 Gent

T: 09 224 44 28

F: 09 224 18 70

@: charlotte.demuynck@monardlaw.be

Talen: Nederlands, Engels, Frans

Huidige situatie: 

Advocaat

Erkend bemiddelaar

Arbiter

Beroepservaring: 

Charlotte De Muynck is advocaat sinds 2007 en gespecialiseerd in corporate & commercial litigation. Zij focust op nationale en internationale handelsgeschillen, contractenrecht, aansprakelijkheidsgeschillen (desgevallend met gerechtsexpertise), productaansprakelijkheid, alsook beslag- en executierecht. Daarnaast is Charlotte actief in alternatieve geschillenbeslechting, in het bijzonder in bemiddeling en in arbitrage, zowel als erkend bemiddelaar, arbiter, als raadsman.

In 2006 studeerde Charlotte af aan de Universiteit van Gent. Haar laatste jaar studeerde zij aan de Université de Fribourg in Zwitserland. In 2007 behaalde zij een Post-Masters diploma in General Management aan de Vlerick Management School in Leuven.Na haar Post-Masters, begon Charlotte in 2007 als advocaat aan de balie Brussel bij het internationaal advocatenkantoor NautaDutilh te Brussel. In 2020 vervoegde zij Monard Law te Gent en sloot zich aan bij de balie Gent.

Charlotte is sedert 2012 door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar. In 2013 volgde Charlotte bijkomende de opleiding Mediation & Negotiations aan de Harvard Law School in Boston. Sedert 2014 treedt Charlotte ook op als arbiter in nationale en internationale conflicten.

Sedert 2015 is Charlotte ook docent in de basis- en specifieke opleidingen inzake bemiddeling en onderhandelingen in het justitiepaleis te Gent en Hasselt en in Sint-Lucas School of Arts in Brussel. Deze opleidingen zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Charlotte is regelmatig spreker op seminaries over procesrecht, beslagrecht en alternatieve geschillenbeslechting (bemiddeling en arbitrage) en werkt ook aan publicaties in deze materies.