Contactgegevens: 

CMS

Terhulpsesteenweg 178

1170 Brussel

Tel: +32 2 743 69 77

e-mail: lisbeth.depypere@cms-db.com

Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits

Huidige situatie: 

Advocaat & erkend bemiddelaar

Beroepservaring: 

Advocaat sinds 2012 met focus op intellectuele eigendomsrechten en (alternatieve) geschillenoplossing.

Ervaring met arbitrage: 

Derde-beslisser voor de beslechting van geschillen inzake “.be“ domeinnamen

Ik lever advies en bijstand met betrekking tot (domeinnaam)geschillen die worden beslecht via arbitrage voor CEPANI,  Czech Arbitration Court en WIPO