Contactgegevens:

Joseph Stevensstraat 7 – 1000 Brussel

+ 32.2.282.4084

eplasschaert@crowell.com

Talen: Frans – Nederlands – Engels

Huidige situatie:                                           

Partner

Beroepservaring                 

Emmanuel is een ervaren pleiter met meer dan 25 jaar ervaring in geschillenbeslechting voor de Belgische rechtbanken, zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken, en met name in arbeidsrechtelijke, handelsrechtelijke en vennootschaps-rechtelijke zaken. Hij legt zich toe op complexe geschillen, vaak met een internationale dimensie. Emmanuel focust daarnaast op compliance-kwesties met betrekking tot witteboordencriminaliteit (corruptie, antiwitwaspraktijken, fraude, enz.) en de daaruit voortkomende geschillen.

Ervaring met arbitrage

Naast geschillenbeslechting voor de rechtbanken, heeft Emmanuel vooral ervaring in alternatieve geschillenbeslechting, zowel als raadsman en als bemiddelaar.  Hij heeft gewerkt voor een plaatsvervangend rechter, wat hem de kans gaf om grondige kennis en uitgebreide ervaring op te bouwen inzake de rol en taken van een rechter/arbiter.