Loading Events
This event has passed.

Het coronavirus, de brexit, cyberveiligheid: wat een tsunami in het bedrijfsleven!
Veerkracht is de eerste troef van de economische actoren om deze gebeurtenissen het hoofd te bieden. Maar kan een goed opgesteld contract u doeltreffende instrumenten aanreiken om veerkrachtiger te zijn ?

Dit webinar heeft tot doel u een aantal ideeën aan te reiken hieromtrent.

Het eerste onderwerp zal uiteraard betrekking hebben op cybersecurity, één van de grootste uitdagingen voor moderne ondernemingen; vermindert het contract de risico’s die worden veroorzaakt door computerfraude? Wij denken van wel.

Het beheer van risico’s in verband met cyberbeveiliging en gegevensbescherming kan ook de vorm aannemen van een specifiek verzekeringscontract. Veel verzekeringsmaatschappijen bieden tegenwoordig dat soort producten aan. Welke risico’s worden doorgaans gedekt? Welke bijstand wordt geboden in geval van een schadegeval? Wat zijn de gevolgen voor commerciële contracten?

Het tweede thema zal meer specifiek gericht zijn op praktische problemen in verband met gegevensbeheer; wat als de gegevens van uw bedrijf worden doorgegeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte. Sinds het ‘Schrems 2’-arrest, waarbij de Privacy Shield ongeldig werd verklaard, is het zeer moeilijk geworden om persoonsgegevens naar de Verenigde Staten over te dragen. Hoe zit het met het Verenigd Koninkrijk?

Het derde thema behandelt de clausules die het mogelijk maken het contract aan te passen aan veranderende omstandigheden; zogenaamde ‘hardship clauses’ en clausules van overmacht. Een vraag die vaak rijst is, welke de gevolgen zijn van overmacht: als de COVID-crisis de uitvoering van een overeenkomst onmogelijk maakt, bijvoorbeeld als het onmogelijk is een goed te verkopen, omdat de productie-eenheid heeft moeten sluiten, wie moet dan de gevolgen daarvan dragen: moet de prijs worden terugbetaald? Wat als de verkoper kosten heeft gemaakt? Kan de verkoper die kosten innen?

Ten slotte moet arbitrage het mogelijk maken om in geval van onzekerheid efficiëntere en snellere methoden van geschillenbeslechting aan te bieden. De mogelijkheid om bepaalde contracten aan te passen aan onvoorziene omstandigheden is het doel van het CEPANI-reglement inzake de aanpassing van contracten, dat bijzonder goed aan de huidige omstandigheden is aangepast. Andere interessante aspecten van arbitrage en bemiddeling als tools om conflicten te voorkomen en te beheren, zullen eveneens worden voorgesteld.

Marc Beyens, voorzitter van het IBJ en lid van CEPANI, en Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het VBO evenals vice-voorzitter van CEPANI, presenteren samen de webinars.

8 maart 2021 (11.00-12.30 u.)

  • Hoe uw contracten verbeteren op het gebied van IT-risico’s?
    Marc Gouden (advocaat, Philippe & Partners / lid van CEPANI)
  • Hoe de uitdaging van gegevensoverdracht buiten de Europese Unie aanpakken?
    Patrick Van Eecke (advocaat & head of European data privacy practice, Cooley / Professor Law & Technology, Universiteit Antwerpen)

 

Contact?

Meer info of vragen?

Neem dan contact op met Fanny Leplat, T 02 515 08 91, events@vbo-feb.be

Incrijvingen hier