T: Tel: +32 491 15 52 21

Languages (active):

Nederlands, Frans, Engels

Languages (passive):

Duits, Italiaans, Spaans, Deens, Russisch

Current occupation:

Vanaf 1 juli 2015: Independant legal consultant at CONTRACTWELL

Professional experience:

Advocaat te Brussel, juli 1974 – juli 1979
Vanaf 1 juli 1979: verbonden aan het juridisch en fiscaal departement van Agoria
1986 : directeur van het juridisch en fiscaal departement
2013: directeur Regelgeving en Normalisatie (Algemene Regelgeving) en Compliance Officer.
Vanaf 1 juli 2015: Independant legal consultant
Rechter in handelszaken bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel
Docent aan de EPHEC Brussel
Bestuurder Belgische Vereniging voor Bouwrecht
Bestuurder Vlaamse Vereniging voor Aanbestedingen (
Bestuurder van de Belgische Club voor Informaticaveiligheid
Bestuurder van de Belgische Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom (BNVBIE – AIPPI)
Gewezen docent (Professeur associé) Internationaal Privaatrecht aan het EPHEC (École Pratique des Hautes Études Commerciales)
Gewezen Bestuurder-secretaris van het Instituut voor Bedrijfsjuristen

Arbitration experience:

Advies inzake het opstellen van arbitragebedingen Advies inzake keuze van geïnstitutionaliseerde arbitragebedingen Derde Beslisser (CEPANI) inzake Domeinnamen

Studies:

Interuniversitaire cyclus « Oost-Europakunde », 1982-1983, 1983-1984
Post-universitaire cyclus – Internationaal Privaatrecht (VUB), 1982
Graduaat Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool), september 1981
Diplôme supérieur d’études françaises modernes – januari 1979
Licentiaat in de Rechten (RUG) – juli 1974

Publications:

« Het Parket en de economische delicten », in Economie op zoek naar recht II, 1974
« La normalisation, un problème de droit actuel »?, Revue Fabrimétal 1981, n° 2,
« Le droit en formation : la réforme des lois sur les sociétés commerciales », Revue Fabrimétal 1981, n° 4, p. 54 e.s
« Le droit de l’informatique » (en collaboration avec G. Mertens et G. Hendlisz),
« Quelques aspects juridiques de la sous-traitance », Revue Fabrimétal 1982,
« La responsabilité du fait du produit – Quo Vadis? », Revue Fabrimétal 1984,
« La responsabilité du fait du produit – La directive CEE : un produit défectueux », Revue Fabrimétal 1985, n° 8, p. 76 e.s. et 1985, n° 10, p. 99 e.s.
« Quelques aspects juridiques du contrat de sous-traitance », Revue Fabrimétal 1985, n° 10, p. 40 e.s.
« Voor- en nadelen van de techniek van het toegestane kapitaal », in Het nieuwe vennootschapsrecht, Kluwer 1985, p. 187 e.v.
« De toepassing van art. 103 vennootschappenwet », in Het nieuwe vennootschapsrecht, Kluwer 1985, p. 205
« Het ontwikkelingsrisico in art. 7(e) van de EEG-Richtlijn over productaansprakelijkheid », in Productaansprakelijkheid, Veiligheid en Verzekering, onder leiding van Prof. H. Cousy en Claassens, Kluwer, 1986, p. 177
« Quelques aspects de la responsabilité des entrepreneurs de travaux », Revue Fabrimétal 1987, n° 2, p. 12 e.s
« L’agent commercial indépendant : une directive européenne modifiant profondément notre droit », Revue Fabrimétal 1987, n° 3, p. 59 e.s. et n° 4, p. 24 e.s.
« La responsabilité du sous-traitant », Revue Fabrimétal 1987, n° 8, p. 37 e.s.
« Comment résoudre les litiges avec la clientèle », Revue Fabrimétal 1988, n° 7,
« Les aspects juridiques de l’exportation », Bulletin de la FEB, 1988, n° 17,
« De invloed van de EEG-Richtlijn Productaansprakelijkheid op Algemene Contractvoorwaarden », Tijdschrift voor Privaatrecht, 1988, nr. 4
« Techniques juridiques de protection des créances », Revue Fabrimétal 1988, n° 9
« Bescherming van technologie – Enkele beschouwingen » in Jurist in Bedrijf, Bruylant 1989, p. 485 e.v.
« Het beheer van het contract met opeenvolgende prestaties » in Het contract met opeenvolgende prestaties, ABJE-CJB-VP-1991
« Algemene verkoopvoorwaarden versus algemene aankoopvoorwaarden », Fabrimetal Magazine 1991, nr. 5, p. 54-55
« Dienstenaansprakelijkheid ter discussie », Fabrimetal Magazine 1991, nr. 7, p. 66 e.v.
« Improvisatie bij Licentieovereenkomsten riskant ! », Fabrimetal Magazine 1992, nr. 4,
« Onderhoudscontract onder juridische loep », Fabrimetal Magazine 1992, nr. 6/7,
“Uitbesteden van onderhoud”, Uitg. Documenta, juni 1994
“Europa en de overheidsopdrachten”, Uitg. Documenta, september 1994
“Overheidsopdrachten in België – Boek II – De bijzondere sectoren – Privé-entiteiten”, Uitg. Documenta, juli 1996
“Uitbestedingscontracten voor onderhoudsonderdelen”, Uitg. Documenta, september 1996
“Overheidsopdrachten in België – Boek I – De klassieke sectoren”, Uitg. Documenta
Product Liability in Europe – A practical guide for industry (Uitg. Orgalime)
« Overheidsopdrachten » in onroerend goed in de praktijk (Kluwer)
– Co-aithor of the “Guide to the general conditions S 2000 – Guide on their use and interpretation. (Uitg. Orgalime) and also of the revision: “Orgalime General conditions S 2012 – Guide on their use and interpretation” (april 2012)
– « De revisor, de ontbinding en de vereffening van vennootschappen », in het Forum van het Revisoraat; Bedrijfsrevisoraat: nieuwe verwachtingen, nieuwe eisen – Uitgave: Instituut der Bedrijfsrevisoren, 2006, p. 283-299.
– Was co-auteur van « Vademecum voor overheidsopdrachten » (KLUWER)
– Nuttige tips voor goede contracten (L. Demeyere, A. Van Oevelen, F. Walschot) Kluwer, 2003.
– “Contracteren met de overheid en overheidsbedrijven: perspectieven. E-procurement: een eerste inleiding in overheidsopdrachten via elektronische weg” in “Tendensen in het Bedrijfsrecht (uitg. IBJ-IJE) nr. 14, 2003
– “Algemene voorwaarden in een B2B relatie” in Tendensen in het Bedrijfsrecht (uitg. IBJ-IJE) nr. 22, 2011
– Co-Author of “Studies in European Construction Law”, ed. : European Society for Construction Law (October, 2nd, 2015)
“ProductveIligheid” (juli 2016 Kluwer)