Contactgegevens:

Van Bael & Bellis, Glaverbel Building, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel

Tel. +32 2 647 73 50

Fax + 32 2 640 64 99

E-mail: clongeval@vbb.com

Talen: Nederlands, Frans, Engels

Huidige situatie: 

vennoot bij Van Bael &Bellis

Beroepservaring: 

advocaat aan de balie te Brussel sinds 1989, eerst bij Van Ryn & Van Ommeslaghe (1989-1993), sindsdien bij Van Bael & Bellis (1994 -). Gespecialiseerd in Dispute Resolution en handelsrecht in het algemeen. Tevens expert in life sciences recht (geneesmiddelen, medische hulpmiddelen e.d.).

Ervaring met arbitrage: 

opgetreden als raadsman in een aantal CEPANI arbitrageprocedures en als Belgisch expert in een aantal buitenlandse arbitrageprocedures (ICC en JAMS).  Adviesverlening aan buitenlands cliënteel inzake bewijsgaring in België en de nietigverklaring of uitvoering van arbitrale beslissingen.