Contactgegevens:

Pastorijstraat 11, 3500 Hasselt

0475 78 43 36
erik.monard@monardlaw.be 

Talen: Nederlands (moedertaal) Frans Engels

Huidige situatie: 

Advocaat – Partner  – Monard Law

Erik Monard is oprichter van het advocatenkantoor Monard Law. Het kantoor is gericht op dienstverlening aan de overheid en de onderneming. Hijzelf is als vennoot betrokken bij het ondernemingsrecht en vennootschapsrecht in het bijzonder. Voor toelichting met betrekking tot het kantoor: monardlaw.be. Hij is bijzonder ervaren in procedure, in het bijzonder post-M&A litigation. Hij heeft tevens ervaring als bemiddelaar na zijn opleidingen bij BBMC (Brussels Business Mediation Center) alsook in Harvard Law School in Boston.

Beroepservaring: 

  • Voorzitter LRM NV (Limburgse Reconversiemaatschappij) 2006 – 2008

Zijn voorzitterschap werd ondermeer gekenmerkt door een turnaround van de organisatie als overheidsbedrijf. In afwachting van de aanstelling van een directeur, konden onder zijn leiding twee sedert een 10-tal jaren slepende maar strategische dossiers opgelost worden, met name de aankoop van de industrieterreinen Balim in Lommel (plus 300 hectare) van Recticel en daarnaast de verkoop van de mijngebouwen aan Stad Genk, waar actueel Thor Park gevestigd is. Ook werd onder zijn voorzitterschap een aanvang genomen met een belangrijke uitbreiding van het aantal participatiedossiers, en ontwikkeling van projecten en samenwerkingsverbanden. Hij mocht ook de implementatie van een Corporate Governance Charter begeleiden.

  • Plaatsvervangend rechter  – Rechtbank van Koophandel Hasselt  1988 – 2008

Ervaring met arbitrage: 

Ruime praktijkervaring bij arbitrages enerzijds als arbiter, anderzijds als pleitend advocaat

Monard Law heeft in 2012 de onderscheiding “Best litigation and arbitration law firm of the year” in ontvangst genomen (Trends Legal Awards)

Monard Law is op 18 oktober 2018 weerhouden in de top 3 van de 13 genomineerde kantoren in de categorie “beste advocatenkantoor van België” door Trends Legal Awards.