Over ons2024-01-31T15:45:37+01:00

n

n

CEPANI is het Belgisch centrum voor arbitrage en mediatie. Het helpt partijen in conflict om op een veilige en efficiënte manier tot een werkbare oplossing te komen. Het centrum streeft ernaar partijen een wettelijk en administratief kader te bieden om zo een vlotte afhandeling van iedere zaak te bekomen.

CEPANI werd opgericht in 1969 onder de auspiciën van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO/FEB) en het Belgisch Comité van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), en is ondertussen uitgegroeid tot het voornaamste arbitrage- en mediatiecentrum in België. In hartje Brussel, tussen de vele instellingen van de Europese Unie en andere internationale bedrijven en organisaties, biedt CEPANI zijn diensten aan in een nationale en internationale context.

CEPANI’s dubbele doelstelling

  • Het inrichten van arbitrage- en mediatieprocedures. Concreet betekent dit dat CEPANI een arbitrage- of mediatiereglement ter beschikking stelt, dat het instaat voor de benoeming van onafhankelijke arbiters, mediators, derde beslissers of deskundigen, dat het nauwkeurig toeziet op het goede verloop van de procedure en, indien nodig, voor logistieke en juridische dienstverlening zorgt.
  • De actieve promotie van arbitrage, mediatie en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Hiertoe organiseert CEPANI regelmatig lezingen, colloquia en studiedagen en verzorgt het de publicatie van brochures en wetenschappelijke werken. CEPANI neemt ook deel aan de voorbereiding van wetgevende initiatieven op dit terrein.

CEPANI treedt niet zelf op als arbiter, mediator, onafhankelijke derde of deskundige.

STATUTEN GECOORDINEERD OP 1 JUNI 2023 hier

n

n

Argentinië

Australië

Benelux

China

Democratische Republiek Congo

Duitsland

Egypte

Frankrijk

Indonesië

Ivoorkust

Oekraïne

Oostenrijk

Polen

Qatar

Rusland

Verenigde Staten van Amerika

Zuid-Korea

n

Partnership

CEPANI heeft een lange traditie waarin het samenwerkingsakkoorden sluit met vermaarde en leidende arbitrage-instellingen wereldwijd. Deze akkoorden steunen hoofdzakelijk op de bevordering van alle vormen van alternatieve geschillenbeslechting, informatie-uitwisseling en de uitdrukking van wederzijdse erkenning en vriendschap.

Op 8 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur van CEPANI besloten om ook partnerships te sluiten met gespecialiseerde serviceproviders.

* * *

Aangezien CEPANI de toegangspoort tot de Belgische arbitragegemeenschap vormt, hebben verschillende ondernemingen belangstelling getoond voor een partnership.

CEPANI heeft besloten om in te gaan op dergelijke verzoeken doch hanteert daarbij wel de strengste eisen.

In zijn hoedanigheid van arbitrage-instelling beschouwt CEPANI onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit als onontbeerlijke eigenschappen voor zijn werking en als voorwaarde om het vertrouwen van zijn gebruikers te krijgen.

Om die reden moeten partners van CEPANI ondernemingen zijn die de hoogste maatstaven hanteren, een onberispelijke reputatie genieten en leidinggevend zijn op hun domein.

Partners van CEPANI mogen op geen enkele manier betrokken partij zijn bij arbitrageprocedures die CEPANI leidt.

Partnerships worden aangegaan met het oog op een langdurige relatie en kunnen alleen op een niet-opzichtige en esthetisch verantwoorde manier in beeld komen op de CEPANI-website, in de CEPANI-newsletter en tijdens conferenties waarvan CEPANI of CEPANI40 de hoofdorganisator is.

* * *

Acolad is begonnen als familiebedrijf en we zijn die basis ook na de verschillende uitbreidingen altijd trouw gebleven. Bij Acolad hechten we aan de nuances van taal en weten we dat de juiste woordkeuze een wereld van verschil kan maken bij de communicatie met een nieuwe markt.

Daarom vertrouwen we op een team van deskundige vertalers om kwaliteitsvertalingen voor onze klanten te leveren. Onze vertalers hebben een strenge selectieprocedure doorlopen en vertalen uitsluitend naar hun moedertaal. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw boodschap precies zoals u die bedoeld had wordt overgebracht.

Op 15 november 2016 is CEPANI een partnership aangegaan met Wolters Kluwer Belgium voor een aanvangsperiode van vijf jaar.

Wolters Kluwer Belgium biedt informatie, software en diensten aan juridische, tax, accounting, finance en HSE professionals en bedrijven. Woltes Kluwer helpt haar klanten efficiënter en effectiever te werken en vol vertrouwen beslissingen te nemen.

Het federale Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) is, opgericht bij wet van 1 maart 2000, de enige beroepsorganisatie voor bedrijfsjuristen die waakt over de intellectuele onafhankelijkheid van zijn leden. In een voortdurend evoluerende geglobaliseerde business en juridische omgeving wil het IBJ het baken zijn voor de bedrijfsjuristen in hun cruciale rol van business partner en juridisch raadgever van hun werkgever.

Het Instituut voor bedrijfsjuristen volgt de ontwikkelingen en trends van het beroep op de voet. We spelen zeer proactief in op de actualiteit van de juridische wereld.

Als kenniscentrum zijn wij zowel een antenne als klankbord voor onze leden. Hiervoor organiseren wij tal van opleidingen, seminaries, studiedagen en webinars om de kwaliteit van het beroep te onderbouwen en te versterken, dit in de vorm van een verplichte Voortgezette Opleiding.

Dit is belangrijk omdat de bedrijfsjuristen wettelijk gebonden en beschermd zijn door vertrouwelijkheid van hun adviezen die een belangrijke impact hebben op de goede werking van hun bedrijf.

De bedrijfsjurist speelt ook een rol in het voorkomen van gerechtelijke en administratieve procedures, in een land waar hun aantal, achterstand en gebrek aan financiering groot zijn.  In geval van een geschil, is de bedrijfsjurist goed geplaatst om de toepassing van alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden, zoals arbitrage en mediatie, te promoten. In dit kader, onderhoudt het IBJ nauwe banden met CEPANI.

n

Policy statement:

The Pledge:

Op 10 november 2016 ondertekende de Raad van Bestuur van CEPANI de belofte van gelijke vertegenwoordiging in arbitrage. Hiermee bevestigt CEPANI dat zij bereid is om redelijke stappen te ondernemen teneinde een gelijkwaardige vertegenwoordiging in arbitrage te verzekeren.

Raad van Bestuur
Secretariaat
Expert-Adviseurs
Benoemingscomité
Wrakingscomité
Wetenschappelijk comité

WIE?

Eenieder met belangstelling voor arbitrage of bemiddeling, ongeacht zijn/haar nationaliteit, kan lid worden van CEPANI.

WAAROM?

De leden van CEPANI genieten de volgende voordelen:

  • Een verminderde inschrijvingsprijs voor alle activiteiten van CEPANI
  • Een verminderde prijs voor de boeken en tijdschriften die CEPANI publiceert
  • Vermelding in de ledenlijst op de CEPANI-website
  • Vermelding in het repertorium van de CEPANI-leden

Let wel: lidmaatschap van CEPANI biedt geen garantie of recht op een benoeming tot arbiter.

HOE?

Iedere aanvraag tot lidmaatschap dient via e-mail te worden bezorgd aan de voorzitter van CEPANI. De aanvraag wordt op de eerstvolgende vergadering voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die vervolgens beslist of de voorgelegde kandidaturen worden aanvaard.
Overeenkomstig de statuten moet een kandidatuur steeds worden ondersteund door twee bestaande leden van CEPANI. Als u geen twee CEPANI-leden kent die uw aanvraag kunnen ondersteunen, neem contact met ons op.

In 2022 bedraagt de prijs voor het lidmaatschap 255,00 EUR excl. BTW (308,55 EUR incl. BTW).  Het lidmaatschapsgeld omvat een jaarabonnement op het Belgisch tijdschrift voor arbitrage b-Arbitra.

Indien u lid wenst te worden, gelieve dan een email naar evc@cepani.be met een recente versie van uw Curriculum Vitae.

Tot slot dient u de twee bestaande leden te vragen hun ondersteuning van uw kandidatuur bekend te maken in een schrijven gericht aan de voorzitter van CEPANI ( ook naar evc@cepani.be).

Wij danken u alvast voor uw interesse in CEPANI en kijken er naar uit u te mogen verwelkomen op onze activiteiten !

Onze leden     

CEPANI40 werd in 2004 opgericht onder de auspiciën van CEPANI. CEPANI40 richt zich specifiek op jonge professionelen met interesse voor arbitrage.

CEPANI40 wil hen een forum bieden waarbinnen zij contacten kunnen leggen en op een informele manier standpunten, ideeën en ervaringen aangaande arbitrage kunnen uitwisselen. Daartoe organiseert CEPANI40 periodieke bijeenkomsten, waarop deskundigen praktische problemen en vraagstukken toelichten. Zo kan op een ongedwongen manier worden gedebatteerd over alle mogelijke aspecten die bij de beoefening van arbitrage aan bod komen en kunnen de leden van CEPANI40 zich verder verdiepen in hun interessedomein.

Lidmaatschap van CEPANI40 is gratis en staat open voor iedereen met interesse in arbitrage tot 40 jaar, ongeacht zijn/haar nationaliteit.

Let wel: het lidmaatschap van CEPANI40 betekent niet automatisch dat u ook lid bent van CEPANI en biedt dan ook niet de voordelen die met dat lidmaatschap gepaard gaan.

Indien u lid wenst te worden, gelieve dan een email naar Astrid Moreau amo@cepani.be sturen ( met uw naam, voornaam en leeftijd).

Guillaume Croisant, Attorney at law, Linklaters

Lauren Rasking, Allen & Overy

STEERING COMMITTEE

Sophie Bourgois, Stibbe

Dodo Chochitaichvili, Ariga law

Bart De Bock,  Allen & Overy

Adrien Fink, Deloitte

Alexandre Hublet, White & Case

Jan Janssen, Petillion

Katherine Jonckheere, Counsel – Litigation and Disputes at bp

Lily Kengen, Tossens, Goldman Gonne

Iris Raynaud, Hanotiau & van den Berg

Beatrice Van Tornout, Liedekerke

Astrid Moreau, Legal Attaché CEPANI

Sholape Abidakun
Mohamed Abou Zeid
Amina Akobe
Mustafa Al-Obaidi
Chanysheva Alina
Elnur Aliyev
Nevin Aljia
Michiel Allaerts
Brent Apers
Alexander Aristodemou
Maximilien Arnoldy
Kamran Arshad
Akobe Atchoum Aminatou
Maria Athanasiou
Louis Atyeo
Malik Baba
Glenn Baeke
Giorgia Balboa
Mostafa Barakat
Peter Barna
Joost Bats
Tine Bauwens
Niels Belaey
Marco Benatar
Johann Bensimon
Sarah Benzidi
Fauve Bex
Nicolas Biessaux
Luc Bigel
Lief Bleyen
Anthony Bochon
Sergei Bogdanov
Morgan Bonneure
Pierre- Alexandre Bosman
Andries Bots
Simon Bourg
Sophie Bourgois
Elisabeth Bousmar
Gokhan Bozkurt
Julie Braeckman
Luis Bravo
Sophie Brenard
Anne Brigot-Laperrousaz
William Brillat
Paul Bruch
Eline Buckinx
Hannelore Buelens
Julie Calaerts
Charlotte Cappellen
Hugo Cardona
Louis-Philip Cattoir
Panagiotis Chalkias
Oisin Challoner
Hadrien Chef
Alexey Chernykh
Dodo Chochitaichvili
Gaetan Chopin
Dedeepya Chowdary Unnam
Gert Christiaens
Katarzyna Chuminska
Anna Chuwen Dai
Mehmet Cihan
Yves Claeys
Colaers Stefanie
Ana Coimbra Trigo
Liselotte Collage
Govert Coppens, MCIArb
Camille Cornil
Michael Cox
Peter Craddock
Guillaume Croisant
Mehdi Cupaiolo
François Cuvelier
Mathieu Cuvellier
Olivia Cuylits
Anna Dai
Ricardo Dalmaso
Jan De Beul
Bart De Bock
Bo De Clercq
Tim De Deygere
Stijn De Dier
Rosalie De Houck
Olivia de Lovinfosse
Melanie de Marnix
Kizzy De Mota
Mario de Nitto Personè
Olivia de Patoul
Pierre De Pauw
Fryderyk de Peslin
Ludmilla de Potter d’Indoye
Marijn De Ruysscher
Léopold de Schoutheete 
Pieter De Smedt
Arno Debelle
Estelle Debouverie
Franck Debue
Constantin Dechamps
Thomas Declerck
Fanny Declercq
Quentin Declève
Louis Dehaybe
Thibault Delaey
Herbert Delahaije
Estelle Delaroque
Marie Delcourt
Jan Delen
Earvin Delgado
Nicolas Delwaide
Ineke Demaeght
Iris Demoulin
Mathias Dendievel
Karl Depypere
Lisbeth Depypere
Hannes Derijnck
Ibrahim Derinpinar
Karel Desmet
Aurélie Devillers
Maarten Devinck
Christophe Devue
Magali D’heer
Shaurya Dhoundiyal
Nicholas Diamond
Gizem Dörttepe
Thomas Douillet
Uluc Dr. Inan
Deschuttere Dries
Mateusz Dubek
Clara Ducimetiere
Morgane Durdu
Stefania Efstathiou
Munia El Harti Alonso
Burova Elena
Sébastien Elst
Vivian Elvers
Karolien Emmerechts
Ezgi Ercan
Esterzon Evelyne
Michael Farchakh
Gorissen Femke
Adrien Fink
Ganna Fokina
Geoffrey Froidbise
Florence Frühling
Bjarne Galle
Aster Gentils
Marie Georgy
Victor Ghazouani
Andreea Ghita
Shreetama GhoshRajiv
Audrey Goessens
Elena Golbert
Sophie Goldman
Patricia Maria Silva Gomes
Yemesirach Gonfa
Wendy Gonzales
Anne-Michèle Goris
Marc Gouverneur
Thomas Grandjean
Antoine Gregoire
Johanna Hädinger
William Hamerlinck
Clio Hans
Mathias Hanson
Bruno Hardy
Mohamed Hassan Negm
Katharina Heine
Brice Hennen
Sébastien Herman
Julien Hislaire
Arnaud Hoc
Julia Hoernig
Louis Hoffreumon
Sebastiaan Holslag
Koen Hoornaert
Coralie Hosse
Eva Houtave
Simon Hoyos
Alexandre Hublet
Tim Hülskötter
Jochem Hummelen
Iuliana Iancu
Lucian Ilie
François – Xavier Istace
Florian Jacques
Jerome Jacques
Arthur Jamar de Bolsée
Gaetano Jannone
Jan Janssen
Benjamin Jesuran
Juan Camilo Jimenez
Katherine Jonckheere
Brückner Katharina
Lily Kengen
Pushkar Keshavmurthy
Aleksejs Ketovs
Krystyna Khripkova
Klaartje Kinnaer
Adam Kiolle
Ramazan Kir
Joanna Kolber
Anna Kombikova
Nikita Kondrashov
Kasia Kostka
Hanna Kozachenko
Oleg Krainsky
Margarita Krasheninnikova
Markus Krings
Sagar Kulkarni
Malavika Lal
Charles-Edouard Lambert
Mohamed Lamine
Esther Lanotte
Louis Lantonnois
Marylène Lanza
Claire Larue
Mathieu Lavens
Astrid Lecomte
Nadine Lederer
Christiane Lenz
David Leys
Camille Libert
Ioanna Lida
Fierens Liesbeth
Dennis Lievens
Rubben Lindemans
Luiza Lins e Silva Dutra
Ken Lioen
Richard Liu
Philippe Loix
Jolien Loos
Victor Lopez
Maithe Lopez
Aracelly Lopez
Jake Lowther
Raquel Macedo Moreira
Kammal Machkokot
Melissa Maertens
Esther Maes
Leonard Maistriaux
Martyna Majoch
Maxime Malherbe
Benjamin Magnus
Artemis Malliaropoulou
Markiyan Malskyy
Ilaria Mancino
Mathieu Maniet
Adly Manseri
Olivier Mareschal
Bertrand Margraff
Flavia Marisi
Sarah Maria Martens
Laurent Martinot
Maureen Martins
Francesca Mastragostino
José Rafael Mata Dona
Olga Matiychuk
Jeroen Maudens
Arnauw Maurits
Ismet Osman Mavus
Bénédicte Mélot
Marcin Menkes
Céline Mergeay
Jean-Baptiste Meyrier
Ahmed Meziou
Pierre -Noé Milcamps
Vijay Mishrarajiv
Hosein Mohebi
Astrid Moreau
Tainá Moreira
Mathias Morissens
Eoin Moynihan
Jean-Claude Munitu
Stéphanie Nachsem
Lilit Nagapetyan
Léa Naud
Tjark Neumann
Céline Niemietz
Diego Noesen
Antoine Nokerman
Emily Nordin
Kenny Nsimba-Masiya
Niels Onderbeke
Kevin Ongenae
Emilie Ooms
Uka Oriola
Pegah Pakzadisfahan
Daniela Palacios
Dimitra Maria Palaiologou
Pratyush Panjwani
Karen Paridaen
Sebastian Partida
Valentina Pavusek
Alexander Pchelin
Charlotte Peiffer
Sara Pendjer
Alessandro Pepe
Patricia Pimentel
Sébastien Popijn
Olivier Populaire
Lynn Pype
Lauren Rasking
Mauricio Ramirez
Aravamudhan Ulaganathan Ravindran
Iris Raynaud
Stijn Reniers
Katharina Riedl
Alexandre Rigolet
Evelina Roegiers
Alexander Roels
Friedrich Rosenfeld
Lydie Roulleaux
Mathilde Rousseau
Ella Rutter
Iurii Rybak
Ahmet Cevdet Sahin
Maryam Salehijam
Jafar Samdani
Juan Manuel Sanchez Pueyo
Shivani Sanghi
Giorgio Sassine
Laura Savonet
Matthias Schelkens
Sabrine Schnyder
Philipp Schwarz
Geraldine Scraeyen
Johannes Seel
Stéphanie Seeuws
Mitchell Selie
Dmitry Semashko
Anne-Louise Servais
Hadrien Servais
Khushboo Shahdadpuri
Hosna Sheikhattar
Priyanka Shetty
Flavia Silvestroni
Glenn Smet
Brecht Smeets
Patricia Snell
Snyers d’Attenhoven  Victoria
Svinkovskaya Sofiya
Eriola Sovali
Mark Stadnyk
Alizée Stappers
Olga Stelmakh
Benjamin Stevens
Karolien Stiers
Ioana Stoicescu
Danaë Stove
Heleen Struyven
Wing Cheung Su-Yi Leung
Selin Suntay
Ahmed Tayane
Sam Tecle
Marta Testagrossa
Willem Theus
Jonas Thierens
 Laura Tielemans
Apolline Tielens
Selma Tiric
Yannick Tshudi
Nathan Tulkens
Sherlin Tung
Sebastian Tytgat
Eline Ulrix
Gisèle Uwera
Sophie Vaessen
Jonathan van Blaaderen
Damien Van Caelenberg
Heleen Van Cauwenberge
Inès Van Cayzeele
Veronique Van den Berg
Albert Jan Junior Van den Berg
Quentin Van den Eynde
Olivier van der Haegen
Bram Van Eeckhout
Evelien Van Espen
Pieter-Jan Van Goethem
Egidius Van Heddeghem
Arie Van Hoe
Sander Van Loock
Lydie Van Muylem
Valentina Van Opdenbosch
Virginie Van Overbeke
Sigrid Van Rompaey
Beatrice Van Tornout
Olivier Van Wouwe
Thijs Vancoppernolle
Cyro Vangoidsenhoven
Thibaut Vandermeiren
Nicolas Vanderstappen
Jonathan Vanderstichele
Zeno Vanregemorter
Chanel Vanstaen
Kim Vanthoor
Michiel Vanwynsberghe
Milena Varga
Hari Vastav
Dorothée Vermeiren
Inès Vermeiren
Jari Vermeulen
Nicolas Vermeulen
Jonathan Verslyppe
Cederic Veryser
Ester Vets
Tarunima Vijra
Kanwar Vivswan
Tom Vos
Barbara Warwas
Dirk Wiegandt
Emmelie Wijckmans
Wim Wijsmans
Morgane Willekens
Adrien Willocx
Manda Wilson
Volodymyr Yaremko
Hamid Reza Younesi
Nicola Zenoni
Krystallia-Maria Zisaki
David Zygas

n

Voorzitter van de werkgroep:

Werkgroep:

Voorzitter van de werkgroep:

Werkgroep:

De Raad van Bestuur heeft het initiatief genomen om een “Diversiteit en Inclusie” werkgroep op te richten, onder co-voorzitterschap van Sophie Goldman en Werner Eyskens.   De werkgroep stelt zich als doel om de huidige diversiteit binnen de verschillende werkingsdomeinen van CEPANI in kaart te brengen, om deze te analyseren in vergelijking met andere organisaties, en om concrete voorstellen te formuleren om de diversiteit binnen CEPANI waar nodig te verbeteren.

Covoorzitters van de werkgroep:

Werkgroep:

Voorzitter van de werkgroep:

Werkgroep:

Voorzitter van de werkgroep:

Werkgroep:

Go to Top