Over ons2022-11-30T14:50:27+01:00

n

n

CEPANI is het Belgisch centrum voor arbitrage en mediatie. Het helpt partijen in conflict om op een veilige en efficiënte manier tot een werkbare oplossing te komen. Het centrum streeft ernaar partijen een wettelijk en administratief kader te bieden om zo een vlotte afhandeling van iedere zaak te bekomen.

CEPANI werd opgericht in 1969 onder de auspiciën van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO/FEB) en het Belgisch Comité van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), en is ondertussen uitgegroeid tot het voornaamste arbitrage- en mediatiecentrum in België. In hartje Brussel, tussen de vele instellingen van de Europese Unie en andere internationale bedrijven en organisaties, biedt CEPANI zijn diensten aan in een nationale en internationale context.

CEPANI’s dubbele doelstelling

  • Het inrichten van arbitrage- en mediatieprocedures. Concreet betekent dit dat CEPANI een arbitrage- of mediatiereglement ter beschikking stelt, dat het instaat voor de benoeming van onafhankelijke arbiters, mediators, derde beslissers of deskundigen, dat het nauwkeurig toeziet op het goede verloop van de procedure en, indien nodig, voor logistieke en juridische dienstverlening zorgt.
  • De actieve promotie van arbitrage, mediatie en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Hiertoe organiseert CEPANI regelmatig lezingen, colloquia en studiedagen en verzorgt het de publicatie van brochures en wetenschappelijke werken. CEPANI neemt ook deel aan de voorbereiding van wetgevende initiatieven op dit terrein.

CEPANI treedt niet zelf op als arbiter, mediator, onafhankelijke derde of deskundige.

n

n

Argentinië

Australië

Benelux

China

Democratische Republiek Congo

Duitsland

Egypte

Frankrijk

Indonesië

Ivoorkust

Oekraïne

Oostenrijk

Polen

Qatar

Rusland

Verenigde Staten van Amerika

Zuid-Korea

n

Partnership

CEPANI heeft een lange traditie waarin het samenwerkingsakkoorden sluit met vermaarde en leidende arbitrage-instellingen wereldwijd. Deze akkoorden steunen hoofdzakelijk op de bevordering van alle vormen van alternatieve geschillenbeslechting, informatie-uitwisseling en de uitdrukking van wederzijdse erkenning en vriendschap.

Op 8 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur van CEPANI besloten om ook partnerships te sluiten met gespecialiseerde serviceproviders.

* * *

Aangezien CEPANI de toegangspoort tot de Belgische arbitragegemeenschap vormt, hebben verschillende ondernemingen belangstelling getoond voor een partnership.

CEPANI heeft besloten om in te gaan op dergelijke verzoeken doch hanteert daarbij wel de strengste eisen.

In zijn hoedanigheid van arbitrage-instelling beschouwt CEPANI onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit als onontbeerlijke eigenschappen voor zijn werking en als voorwaarde om het vertrouwen van zijn gebruikers te krijgen.

Om die reden moeten partners van CEPANI ondernemingen zijn die de hoogste maatstaven hanteren, een onberispelijke reputatie genieten en leidinggevend zijn op hun domein.

Partners van CEPANI mogen op geen enkele manier betrokken partij zijn bij arbitrageprocedures die CEPANI leidt.

Partnerships worden aangegaan met het oog op een langdurige relatie en kunnen alleen op een niet-opzichtige en esthetisch verantwoorde manier in beeld komen op de CEPANI-website, in de CEPANI-newsletter en tijdens conferenties waarvan CEPANI of CEPANI40 de hoofdorganisator is.

* * *

Acolad is begonnen als familiebedrijf en we zijn die basis ook na de verschillende uitbreidingen altijd trouw gebleven. Bij Acolad hechten we aan de nuances van taal en weten we dat de juiste woordkeuze een wereld van verschil kan maken bij de communicatie met een nieuwe markt.

Daarom vertrouwen we op een team van deskundige vertalers om kwaliteitsvertalingen voor onze klanten te leveren. Onze vertalers hebben een strenge selectieprocedure doorlopen en vertalen uitsluitend naar hun moedertaal. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw boodschap precies zoals u die bedoeld had wordt overgebracht.

Op 15 november 2016 is CEPANI een partnership aangegaan met Wolters Kluwer Belgium voor een aanvangsperiode van vijf jaar.

Wolters Kluwer Belgium biedt informatie, software en diensten aan juridische, tax, accounting, finance en HSE professionals en bedrijven. Woltes Kluwer helpt haar klanten efficiënter en effectiever te werken en vol vertrouwen beslissingen te nemen.

Het federale Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) is, opgericht bij wet van 1 maart 2000, de enige beroepsorganisatie voor bedrijfsjuristen die waakt over de intellectuele onafhankelijkheid van zijn leden. In een voortdurend evoluerende geglobaliseerde business en juridische omgeving wil het IBJ het baken zijn voor de bedrijfsjuristen in hun cruciale rol van business partner en juridisch raadgever van hun werkgever.

Het Instituut voor bedrijfsjuristen volgt de ontwikkelingen en trends van het beroep op de voet. We spelen zeer proactief in op de actualiteit van de juridische wereld.

Als kenniscentrum zijn wij zowel een antenne als klankbord voor onze leden. Hiervoor organiseren wij tal van opleidingen, seminaries, studiedagen en webinars om de kwaliteit van het beroep te onderbouwen en te versterken, dit in de vorm van een verplichte Voortgezette Opleiding.

Dit is belangrijk omdat de bedrijfsjuristen wettelijk gebonden en beschermd zijn door vertrouwelijkheid van hun adviezen die een belangrijke impact hebben op de goede werking van hun bedrijf.

De bedrijfsjurist speelt ook een rol in het voorkomen van gerechtelijke en administratieve procedures, in een land waar hun aantal, achterstand en gebrek aan financiering groot zijn.  In geval van een geschil, is de bedrijfsjurist goed geplaatst om de toepassing van alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden, zoals arbitrage en mediatie, te promoten. In dit kader, onderhoudt het IBJ nauwe banden met CEPANI.

n

Policy statement:

The Pledge:

Op 10 november 2016 ondertekende de Raad van Bestuur van CEPANI de belofte van gelijke vertegenwoordiging in arbitrage. Hiermee bevestigt CEPANI dat zij bereid is om redelijke stappen te ondernemen teneinde een gelijkwaardige vertegenwoordiging in arbitrage te verzekeren.

Raad van Bestuur
Secretariaat
Expert-Adviseurs
Benoemingscomité
Wrakingscomité
Wetenschappelijk comité

WIE?

Eenieder met belangstelling voor arbitrage of bemiddeling, ongeacht zijn/haar nationaliteit, kan lid worden van CEPANI.

WAAROM?

De leden van CEPANI genieten de volgende voordelen:

  • Een verminderde inschrijvingsprijs voor alle activiteiten van CEPANI
  • Een verminderde prijs voor de boeken en tijdschriften die CEPANI publiceert
  • Vermelding in de ledenlijst op de CEPANI-website
  • Vermelding in het repertorium van de CEPANI-leden

Let wel: lidmaatschap van CEPANI biedt geen garantie of recht op een benoeming tot arbiter.

HOE?

Iedere aanvraag tot lidmaatschap dient via e-mail te worden bezorgd aan de voorzitter van CEPANI. De aanvraag wordt op de eerstvolgende vergadering voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die vervolgens beslist of de voorgelegde kandidaturen worden aanvaard.
Overeenkomstig de statuten moet een kandidatuur steeds worden ondersteund door twee bestaande leden van CEPANI. Als u geen twee CEPANI-leden kent die uw aanvraag kunnen ondersteunen, neem contact met ons op.

In 2022 bedraagt de prijs voor het lidmaatschap 255,00 EUR excl. BTW (308,55 EUR incl. BTW).  Het lidmaatschapsgeld omvat een jaarabonnement op het Belgisch tijdschrift voor arbitrage b-Arbitra.

Indien u lid wenst te worden, gelieve dan een email naar evc@cepani.be met een recente versie van uw Curriculum Vitae.

Tot slot dient u de twee bestaande leden te vragen hun ondersteuning van uw kandidatuur bekend te maken in een schrijven gericht aan de voorzitter van CEPANI ( ook naar evc@cepani.be).

Wij danken u alvast voor uw interesse in CEPANI en kijken er naar uit u te mogen verwelkomen op onze activiteiten !

Onze leden     

CEPANI40 werd in 2004 opgericht onder de auspiciën van CEPANI. CEPANI40 richt zich specifiek op jonge professionelen met interesse voor arbitrage.

CEPANI40 wil hen een forum bieden waarbinnen zij contacten kunnen leggen en op een informele manier standpunten, ideeën en ervaringen aangaande arbitrage kunnen uitwisselen. Daartoe organiseert CEPANI40 periodieke bijeenkomsten, waarop deskundigen praktische problemen en vraagstukken toelichten. Zo kan op een ongedwongen manier worden gedebatteerd over alle mogelijke aspecten die bij de beoefening van arbitrage aan bod komen en kunnen de leden van CEPANI40 zich verder verdiepen in hun interessedomein.

Lidmaatschap van CEPANI40 is gratis en staat open voor iedereen met interesse in arbitrage tot 40 jaar, ongeacht zijn/haar nationaliteit.

Let wel: het lidmaatschap van CEPANI40 betekent niet automatisch dat u ook lid bent van CEPANI en biedt dan ook niet de voordelen die met dat lidmaatschap gepaard gaan.

Indien u lid wenst te worden, gelieve dan een email naar Astrid Moreau amo@cepani.be sturen ( met uw naam, voornaam en leeftijd).

CO-CHAIRS

Guillaume Croisant, Attorney at law, Linklaters

Katherine Jonckheere, Attorney at law, Lalive

STEERING COMMITTEE

Sophie Bourgois, Stibbe

Dodo Chochitaichvili, Ariga law

Bart De Bock,  Allen & Overy

Adrien Fink, Deloitte

Alexandre Hublet, White & Case

Jan Janssen, Petillion

Lily Kengen, Tossens, Goldman Gonne

Lauren Rasking, Allen & Overy

Iris Raynaud, Hanotiau & van den Berg

Beatrice Van Tornout, Liedekerke

Emma Van Campenhoudt, Secretary General, CEPANI

Kuscu Abdulkadir
Sholape Abidakun
Mohamed Abou Zeid
Bharatendu Agarwal
Liliia Akkuchukova
Amina Akobe
Ibrahim Akrouch
Mustafa Al-Obaidi
Chanysheva Alina
Elnur Aliyev
Nevin Aljia
Michiel Allaerts
Melissa Allegrezza
Juan Alleman
Miranda Alves de Melo
Francisco Amallo
Laura André
Brent Apers
Alexander Aristodemou
Kamran Arshad
Maria Athanasiou
Louis Atyeo
Céline Aymé-Wauthier
Chadi Azzi
Malik Baba
Glenn Baeke
Freya Baetens
Franciska Bangisa
Mostafa Barakat
Peter Barna
Simon Batifort
Joost Bats
Gwenaelle Bauwens
Tine Bauwens
Marco Benatar
Johann Bensimon
Maarten Bentein
Sarah Benzidi
Maxime Berlingin
Florence Bété
John Biart
Nicolas Biessaux
Luc Bigel
Lief Bleyen
Anthony Bochon
Sergei Bogdanov
Morgan Bonneure
Pierre- Alexandre Bosman
Kristof Bossuyt
Andries Bots
Sophie Bourgois
Marina Bousi
Elisabeth Bousmar
Gokhan Bozkurt
Luis Bravo
Sophie Brenard
Dominik Brichta
Anne Brigot-Laperrousaz
William Brillat
Paul Bruch
Eline Buckinx
Hannelore Buelens
Julie Calaerts
Bob Cammaert
Charlotte Cappellen
Hugo Cardona
Apolinario Caymo
Grégoire Céline
An-Benedikte Ceulemans
Panagiotis Chalkias
Oisin Challoner
Philip Chambers
Darius Chan
Hadrien Chef
Yuning Chen
Dodo Chochitaichvili
Gaetan Chopin
Dedeepya Chowdary
Katarzyna Chuminska
Anna Chuwen Dai
Julien Ciarniello
Mehmet Cihan
Yves Claeys
Gwenaëlle Clerebaut
Colaers Stefanie
Ana Coimbra Trigo
Liselotte Collage
Lucrezia Colonna
Ana Constantino
Govert Coppens, MCIArb
Marian Cornel
Camille Cornil
Valentina Corradi
Alain Costantini
Sebastian Coulon Bauer
Kristof Cox
Michael Cox
Peter Craddock
Guillaume Croisant
Mehdi Cupaiolo
François Cuvelier
Mathieu Cuvellier
Olivia Cuylits
Steven Daems
Anna Dai
Ricardo Dalmaso
Rosalie Daneels
Florence Danis
Cyrille De Baerdemaeker
Jan De Beul
Diederik De Block
Bart De Bock
Michaël De Boeck
Thibault De Boulle
Geert De Buyzer
Tim De Deygere
Rosalie De Houck
Nino De Lathauwer
Olivia de Lovinfosse
Béryl De Magnée
Melanie de Marnix
Wim De Meester
Bavo De Mey
Kizzy De Mota
Mario de Nitto Personè
Olivia de Patoul
Pierre De Pauw
Stéphanie De Pauw
Fryderyk de Peslin
Ludmilla de Potter d’Indoye
Elena de Ribaucourt
Marijn De Ruysscher
Léopold de Schoutheete 
Pieter De Smedt
Pascaline De Splenter
Stanislas De Vocht
Arno Debelle
Franck Debue
Constantin Dechamps
Thomas Declerck
Fanny Declercq
Quentin Declève
Louis Dehaybe
Thibault Delaey
Herbert Delahaije
Samuel Delcominette
Marie Delcourt
Wouter Deleersnyder
Jan Delen
Earvin Delgado
Nicolas Delwaide
Ineke Demaeght
Iris Demoulin
Mathias Dendievel
Barbara Den Tandt
Karl Depypere
Lisbeth Depypere
Hannes Derijnck
Ibrahim Derinpinar
Simon Deryckere
Karel Desmet
Aurélie Devillers
Maarten Devinck
Christophe Devue
Shaurya Dhoundiyal
Nicholas Diamond
Justine Diepart
Sergejs Dilevka
Bacar Djamal El-Dine
Marko Djinovic
Petr Dobiáš
Rahul Donde
Gizem Dörttepe
Uluc Dr. Inan
Maarten Draye
Deschuttere Dries
Mateusz Dubek
Clara Ducimetiere
Munia El Harti Alonso
Muhammed Elemenler
Burova Elena
Sébastien Elst
Vivian Elvers
Lutgarde Eraly
Efstathiou Stefania
Kristof Everaert
Esterzon Evelyne
Lucas Falco
Artur Falmínio da Silva
Michael Farchakh
Georgios Fasfalis
Adrien Fink
Anouk Focquet
Ganna Fokina
Vanessa Foncke
Geoffrey Froidbise
Florence Frühling
Pavithra Ganesaratnam
Catrice Gayer
Ségolène Geeraert
Aster Gentils
Marie Georgy
Remy Gerbay
Victor Ghazouani
Andreea Ghita
Shreetama GhoshRajiv
Audrey Goessens
Elena Golbert
Sophie Goldman
Patricia Maria Silva Gomes
Yemesirach Gonfa
Wendy Gonzales
Anne-Michèle Goris
Laurent Gouiffes
Marc Gouverneur
Antoine Gregoire
Steve Griess
Cyril-Igor Grigorieff
Bruno Guandalini
Leonila Guglya
Clio Hans
Alexander Hansebout
Mathias Hanson
Bruno Hardy
Chloé Hartman
Mohamed Hassan Negm
Emily Hay
Katharina Heine
Jacob Henriquez
Frédéric Henry
Sébastien Herman
Carlos Hernandez Duran
Christophe Hery
Julien Hislaire
Arnaud Hoc
Julia Hoernig
Louis Hoffreumon
Sebastiaan Holslag
Koen Hoornaert
Coralie Hosse
Arnaud Houet
Eva Houtave
Simon Hoyos
Alexandre Hublet
Tim Hülskötter
Jochem Hummelen
Iuliana Iancu
François – Xavier Istace
Florian Jacques
Jerome Jacques
Rafaël Jafferali
Arthur Jamar de Bolsée
Gaetano Jannone
Jan Janssen
Flo Jelle
Benjamin Jesuran
De Witte Jolien
Katherine Jonckheere
David Jouret
Marko Jovanovic
Ilham Kabbouri
Vivek Kapoor
Brückner Katharina
Lily Kengen
Pushkar Keshavmurthy
Aleksejs Ketovs
Devika Khanna
Krystyna Khripkova
Klaartje Kinnaer
Adam Kiolle
Ludwina Klein
Joanna Kolber
Anna Kombikova
Nikita Kondrashov
Leon Kopecky
Pieter Kortbeek
Hanna Kozachenko
Oleg Krainsky
Margarita Krasheninnikova
Markus Krings
Sagar Kulkarni
Juraj Kunak
Celine Lachmann
Malavika Lal
Charles-Edouard Lambert
Mohamed Lamine
Esther Lanotte
Marie Lansmans
Louis Lantonnois
Marylène Lanza
Claire Larue
Julia Lastochkina
Nina Lauber Thommesen
Lozano Laura
Mathieu Lavens
Erwan Le Briquir
Elena Lebakina
Caroline Lebon
Amelie Lecluyse
Nadine Lederer
Christiane Lenz
Sebastien Leroy
Annie Lespérance
David Leys
Junjie Li
Camille Libert
Ioanna Lida
Fierens Liesbeth
Dennis Lievens
Rubben Lindemans
Luiza Lins e Silva Dutra
Ken Lioen
Richard Liu
Jolien Loos
Victor Lopez
Maithe Lopez
Aracelly Lopez
Jake Lowther
Raquel Macedo Moreira
Kammal Machkokot
Esther Maes
Nabeel Magableh
Leonard Maistriaux
Martyna Majoch
Maxime Malherbe
Rajat Malhotra
Benjamin Magnus
Artemis Malliaropoulou
Markiyan Malskyy
Ilaria Mancino
Mathieu Maniet
Adly Manseri
Olivier Mareschal
Bertrand Margraff
Flavia Marisi
Sarah Maria Martens
Laurent Martinot
Maureen Martins
José Rafael Mata Dona
Olga Matiychuk
Willem Matton
Jeroen Maudens
Arnauw Maurits
Bénédicte Mélot
Marcin Menkes
Céline Mergeay
Thales Mertens
Ahmed Meziou
Vijay Mishrarajiv
Hosein Mohebi
Matthew Morantz
Astrid Moreau
Tainá Moreira
Claire Morel de Westgaver
Marie-Caroline Morelle
Gustavo Moser
Eoin Moynihan
Jean-Claude Munitu
Stéphanie Nachsem
Lilit Nagapetyan
Fabrice Nana
Léa Naud
Marcus Navin-Jones
Sebastiano Nessi
Tjark Neumann
Céline Niemietz
Dilyara Nigmatullina
Diego Noesen
Amélie Noilhac
Antoine Nokerman
Emily Nordin
Kenny Nsimba-Masiya
Niels Onderbeke
Kevin Ongenae
Emilie Ooms
Cecile Oosterveen
Uka Oriola
Pegah Pakzadisfahan
Daniela Palacios
Dimitra Maria Palaiologou
Giulio Palermo
Pratyush Panjwani
Marina Papadatou
Eleni Papanikolaou
Karen Paridaen
Sebastian Partida
Valentina Pavusek
Alexander Pchelin
Charlotte Peiffer
Sara Pendjer
Alessandro Pepe
Niek Peters
Patricia Pimentel
Ken Pittoors
Pascal Plovie
Brieuc Polet
Sébastien Popijn
Olivier Populaire
Stan Putter
Lynn Pype
Lauren Rasking
Mauricio Ramirez
Rekha Rangachari
Leite da Silva Santana Raquel
Aravamudhan Ulaganathan Ravindran
Iris Raynaud
Stijn Reniers
Katharina Riedl
Alexandre Rigolet
Evelina Roegiers
Alexander Roels
Friedrich Rosenfeld
Lydie Roulleaux
Mathilde Rousseau
Brandt Ruben
Gabriele Ruscalla
Ella Rutter
Iurii Rybak
Stijn Sabbe
Ahmet Cevdet Sahin
Maryam Salehijam
Jafar Samdani
irina Samodelkina
Juan Manuel Sanchez Pueyo
Shivani Sanghi
Ank Santens
Rinaldo Saporito
Karel Sas
Giorgio Sassine
Laura Savonet
Matthias Schelkens
Yannic Schmitt
Sabrine Schnyder
Karel Schulpen
Geraldine Scraeyen
Johannes Seel
Stéphanie Seeuws
Mitchell Selie
Dmitry Semashko
Krishnayan Sen
Anne-Louise Servais
Hadrien Servais
Hosna Sheikhattar
Priyanka Shetty
Monty Silley
Flavia Silvestroni
Nathalie Ska
Glenn Smet
Brecht Smeets
Patricia Snell
Snyers d’Attenhoven  Victoria
Svinkovskaya Sofiya
Wesam Soudah
Ana Carolina Souza Fernandes
Eriola Sovali
Mark Stadnyk
Dejan Stankovic
Alizée Stappers
Koen Staut
Olga Stelmakh
Benjamin Stevens
Karolien Stiers
Danaë Stove
Heleen Struyven
Wing Cheung Su-Yi Leung
Mariano Suarez
Yujin Suga
Selin Suntay
Ahmed Tayane
Sam Tecle
Marta Testagrossa
Willem Theus
Jonas Thierens
 Laura Tielemans
Yves Thiery
Gael Thiry
Apolline Tielens
Selma Tiric
Nazira Toktalieva
Gustavo Toniol
Yannick Tschudi
Nathan Tulkens
Sherlin Tung
Akhil Chowdary Unnam
Gisèle Uwera
Sophie Vaessen
Bart Van Besien
Jonathan van Blaaderen
Heleen Van Cauwenberge
Inès Van Cayzeele
Myriam Van den Abeele
Veronique Van den Berg
Albert Jan Junior Van den Berg
Quentin Van den Eynde
Laurence Van Der Cruys
Olivier van der Haegen
Mathilde van der Stegen
Bram Van Eeckhout
Evelien Van Espen
Eric van Eyken
Pieter-Jan Van Goethem
Egidius Van Heddeghem
Arie Van Hoe
Sander Van Loock
Charlotte Van Maanen
Lydie Van Muylem
Valentina Van Opdenbosch
Virginie Van Overbeke
Sigrid Van Rompaey
Mario Van Santvoort
Nicolas Van Schap
Claudia Van Severen
Beatrice Van Tornout
Bart Van Vooren
Olivier Van Wouwe
Anne Van Zeebroeck
Thijs Vancoppernolle
Cyro Vangoidsenhoven
Tom Vandebosch
Thibaut Vandermeiren
Nicolas Vanderstappen
Jonathan Vanderstichele
Solène Vandeweerd
Gauthier Vannieuwenhuyse
Chanel Vanstaen
Kim Vanthoor
Michiel Vanwynsberghe
Milena Varga
Hari Vastav
Griet Verfaillie
Wouter Verheyen
Pierre Vermeire
Dorothée Vermeiren
Inès Vermeiren
Julie Vermeulen
Nicolas Vermeulen
Jonathan Verslyppe
Cederic Veryser
Ester Vets
Tarunima Vijra
Emilio Paolo Villano
Kanwar Vivswan
Bart Volders
Michaël Warson
Barbara Warwas
Dirk Wiegandt
Michael Wietzorek
Emmelie Wijckmans
Wim Wijsmans
Morgane Willekens
Manda Wilson
Agnieszka Wojciechowska
Simal Efsane Yalcin
Volodymyr Yaremko
Plamen Yotov
Hamid Reza Younesi
Nicola Zenoni
Jie Zheng
Krystallia-Maria Zisaki
Alexander Zollner
David Zygas

n

Voorzitter van de werkgroep:

Werkgroep:

Voorzitter van de werkgroep:

Werkgroep:

De Raad van Bestuur heeft het initiatief genomen om een “Diversiteit en Inclusie” werkgroep op te richten, onder co-voorzitterschap van Sophie Goldman en Werner Eyskens.   De werkgroep stelt zich als doel om de huidige diversiteit binnen de verschillende werkingsdomeinen van CEPANI in kaart te brengen, om deze te analyseren in vergelijking met andere organisaties, en om concrete voorstellen te formuleren om de diversiteit binnen CEPANI waar nodig te verbeteren.

Covoorzitters van de werkgroep:

Werkgroep:

Voorzitter van de werkgroep:

Werkgroep:

Voorzitter van de werkgroep:

Werkgroep:

Go to Top