Contactgegevens: 

 Rapenburg 8, 2311 EV Leiden; law@hjsnijders.com; +31 648 280 773

Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits

Huidige situatie: 

Honorair hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht Universiteit Leiden

Beroepservaring: 

Honorair hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht. Eerder was hij f.t. gewoon hoogleraar Burgerlijk recht (1992-2016) en sedert september 2007 tevens gewoon hoogleraar Burgerlijk procesrecht te Leiden. Snijders studeerde en promoveerde ook in Leiden. Vervolgens werd hij (cassatie)advocaat bij Buruma c.s. te Den Haag (1978-1984) resp. hoogleraar Privaatrecht aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam (1984-1992). Buiten de universiteit is Snijders afgezien van diverse nevenfuncties vooral werkzaam als arbiter, (bindend) adviseur en legal expert alsmede als auteur en redacteur. Zie nader www.hjsnijders.com.

Ervaring met arbitrage: 

Arbiter (onder meer NAI, ICC, UNCITRAL, EDF, CEPANI en ad hoc non-reglementair) alsmede bindend adviseur (NAI en ad hoc).