Contactgegevens:

Zavelstraat 13

1000 Brussel; gsm: +32486368040; at@praetica.com

Talen: N, F, E

Huidige situatie: 

advocaat balie Brussel, Bestuurder deontologie OVB

Beroepservaring:

Advocaat sinds 1981, behandel ik vooral dossier gerelateerd aan het ondernemingsrecht, en meer in het bijzonder handelspraktijken en IP. Ik publiceerde, onder meer, een boek over de vordering tot staking (De procedure marktpraktijken), en over oorsprongsbenamingen.

Ervaring met arbitrage: 

Sinds een vijftiental jaren treed ik op in arbitrages als alleen zetelende arbiter of deel uitmakend van een college.