Contactgegevens:
Neerveldstraat 101-103
1200 Brussel

België

T: +32 2 743 43 43
F: +32 2 743 43 10

Talen: Dutch, French, English

Huidige situatie: 

Advocaat

Beroepservaring: 

Hij is gespecialiseerd in (internationaal) handelsrecht met focus op intellectueel eigendomsrecht (met inbegrip van technologieoverdracht en merklicenties), distributierecht (waaronder franchise), marktpraktijken (waaronder reclame, labelling en packaging). Hij verleent juridisch advies in deze domeinen alsook in daaraan gerelateerde geschillenbeslechtingen.

Ervaring met arbitrage: 

Hij heeft ervaring als Derde Beslisser in domeinnaamgeschillen (CEPINA, WIPO), alsook als alleenzetelend arbiter en lid van het scheidsgerecht in verscheidene nationale en internationale handelsrechtelijk gerelateerde arbitrage procedures, of als adviseur van één van de partijen (CEPANI en ad hoc).