Bollebergen 2A bus 20
9052 Gent

Belgium

T: +32 9 334 94 70
F: + 32 9 334 94 77

Languages (active):

Nederlands, Frans, Engels, Duits

Languages (passive):

Spaans

Current occupation:

Advocaat aan de balies van Gent en Brussel
Consulent bij het International Trade Centre UNCTAD/WTO, Genève

Professional experience:

Voormalig adviseur («counsel») bij het Internationaal Hof van Arbitrage van de ICC, Parijs
WIPO Panelist voor internet domeinnaamgeschillen

Arbitration experience:

Ervaring als arbiter in nationale en internationale arbitrage : CEPANI, ICC, Europees Hof van Arbitrage, Poolse Kamer van Koophandel, “Ad Hoc” arbitrage Ervaring als raadsman in nationale en internationale arbitrage : CEPANI, ICC

Studies:

Licentiaat in de rechten (KU Leuven) – Doctoraat in de rechten (UGent)
Postgraduate rechtsstudies in Duitsland (Eberhardt-Karls Universiteit Tübingen ; Oberlandesgericht
Postgraduate rechtsstudies in Engeland (King’s College, Universiteit Londen)

Publications:

Arbitration and alternative dispute resolution – How to settle international business disputes, International Trade Centre, Genève, 2001, 266 p. (co-auteur samen met C. Imhoos en J.-F. Bourque)
L’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) en pratique, Bern, Staempfli, en Brussel, Bruylant, 2002, 357 p. (co-auteur samen met E. Schäfer en C. Imhoos)
Arbitrage en alternatieve geschillenbeslechting in België – Arbitrage et modes alternatifs de règlements des conflits en Belgique, Brugge, Die Keure, 2002, 536 p. (co-editor samen met B. De Vuyst)
ICC Arbitration in Practice, Den Haag, Kluwer Law International, en Bern, Staempfli, 2005, 380 p. (co-auteur samen met E. Schäfer en C. Imhoos)
“Challenges on Grounds of Due Process pursuant to Article V(1)(B) of the New York Convention”, in Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards, (Editors : E . Gaillard en D. Di Pietro), Londen, Cameron May, 2008, 679-728
De rechtsbescherming van partijen in privaatrechtelijke handelsarbitrage, Intersentia, Antwerpen-Cambridge, 2011, 195 blz.
Arbitrage in de Praktijk, Op basis van het CEPANI-Arbitragereglement van 1 januari 2013 met verwijzingen naar deel VI van het Gerechtelijk Wetboek”, Bruylant, Brussel, 2013, 498 blz. (co-auteur samen met Dirk De Meulemeester)
“Transparency in Treaty Based Investor-State Arbitration – The Draft UNCITRAL Rules on Transparency”, Tijdschrift@ipr.be, Instituut voor Internationaal Privaatrecht van de Universiteit Gent, 2013, Nr. 2, 73-98.
“Het nieuwe CEPANI Mediatiereglement”, Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2013, Nr. 1, 11-28. (co-auteur met L. Demeyere),
“De nieuwe Belgische Arbitragewet van 24 juni 2013”, Special, Wetsvoorstel Herziening Arbitragerecht, Tijdschrift voor Arbitrage, Rotterdam, Nederlands Arbitrage Instituut, 2013, Nr. 3, 155-160.
“New Belgian Arbitration Law of 24 June 2013 and New CEPANI Arbitration Rules of 1 January 2013”, Journal of International Arbitration, Den Haag, Vol. 30/Nr. 5, oktober 2013, 597-618.
“Report on the 59th session of UNCITRAL Working Group II (“Arbitration and Conciliation”): Preparation of a convention on transparency in Treaty-based Investor-State arbitration (Vienna, 16-20 September 2013)”, CEPANI Newsletter, Nr. 79, Brussel, november
“De nieuwe Belgische arbitragewet van 24 juni 2013”, Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2013, Nr. 3, 46-49.
“De vordering tot vernietiging van de arbitrale uitspraak na de hervorming van het Belgische arbitragerecht door de wet van 24 juni 2013”, in M. Piers (Editor), De nieuwe arbitragewet 2013, Essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerpen-Cambri
“Das neue belgische Schiedsverfahrensgesetz”, SchiedsVZ, München/Frankfurt-am-Main, Vol. 11/Nr. 6, november-december 2013, 310-314. (co-auteur met L. Demeyere),
Publications linked: