Contactgegevens:

Loxumstraat 25
1000 Brussel

België

T: +32 2 533 53 66
F: +32 2 533 53 86

Huidige situatie:

Advocaat

Beroepservaring:

Een bijzondere ervaring aangaande intellectuele eigendom en gerelateerde domeinen binnen de farmaceutische nijverheid, de voedingsindustrie, de metallurgie, strips en mode-industrie aangaande de volgende rechtstakken:
het octrooirecht, merken- en auteursrecht, tekeningen en modellen, knowhowbescherming, technologieoverdracht alsook de bijzondere regulering betreffende farmaceutische producten

Ervaring met arbitrage:

Ervaring als Derde Beslisser voor geschillenbeslechting inzake Domeinnamen, CEPANI, CAC Intellectuele eigendomsrechten – Advocaat