Contactgegevens:

Kunstlaan 18 bus 6, 3500 Hasselt

Tel.: 011/140.410 – Fax: 011/744.844

E-mail: miek@solvimus.be

Talen: Nederlands, Frans, Engels

Huidige situatie:      

Advocaat en oprichtend vennoot van Solvimus advocaten en bemiddelaars te Hasselt
Erkend bemiddelaar
Lid algemene commissie van de Federale  Bemiddelingscommissie (FBC)
Lid ADR-commissie Orde van Vlaamse Balies (OVB)
Limburgs lokaal ombudsman in geschillen tussen advocaten en consumenten (Ligeca/OCA)
Syndicus van de advocaten-bemiddelaars van de Orde van Advocaten van Limburg
Curator
Gecertificeerd adviseur Familiebedrijven (EMS) Brussel
Mandaten in adviesraden als bestuurder van ondernemingen
Docent, gastspreker, auteur omtrent buitengerechtelijke geschillenregeling (bemiddeling, collaboratieve onderhandeling, arbitrage)

Beroepservaring:      

Advocaat sinds 1994
(1994-2007: Balie Antwerpen; 2007-heden: Balie Limburg)
Erkend bemiddelaar sinds …